Wetsvoorstel: extra maatregelen voor arbeidsgehandicapte

18 februari 2020 | Door redactie  Arbo Rendement

Het blijkt nog steeds lastig te zijn om mensen met een arbeidshandicap aan het werk te krijgen. Staatssecretaris Van Ark heeft daarom een wetsvoorstel ingediend dat een aantal drempels moet slechten. Als het wordt aangenomen, gaat het in 2021 in.

 

Zeker de helft van de mensen met een arbeidshandicap wil graag aan de slag, maar slaagt er niet in om passend werk te vinden. Om deze groep een extra steuntje in de rug te geven, heeft staatssecretaris Van Ark een wetsvoorstel ingediend met de naam Breed offensief. In dit wetsvoorstel worden maatregelen op verschillende vlakken gecombineerd, zodat het eenvoudiger wordt voor werkgevers om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Zo zijn er maatregelen in opgenomen om het aanvragen van loonkostensubsidie makkelijker te maken, maar ook maatregelen die voorzien in persoonlijke begeleiding op het werk van de betreffende arbeidsgehandicapte.

Vervoer en ondersteuning

Zo noemt het voorstel de mogelijkheid van vervoer om te zorgen dat iemand zijn werkplek kan bereiken. Ook is er sprake van extra ondersteuning voor mensen met een visuele of motorische handicap en wordt er gedacht aan wat de staatssecretaris formuleert als ‘meeneembare voorziening voor inrichting van de werkplek’. De aanvullende ondersteuning zou bijvoorbeeld gegeven kunnen worden door een externe erkende deskundige of een interne werkbegeleider.

Degenen die vallen onder de Participatiewet

Het Breed offensief dient om degenen bij te staan die vallen onder de Wajong en de Participatiewet. Voor de Wajong is inmiddels een vereenvoudiging voorgesteld waar de Eerste Kamer nu over moet stemmen. Het nu door de staatssecretaris ingediende wetsvoorstel moet vooral mensen met een arbeidshandicap vooruit helpen die vallen onder de Participatiewet. De uitvoering zal in hoofdzaak bij gemeenten, sociale partners en cliëntenorganisaties liggen.

 

Dit artikel heeft gestaan op www.rendement.nl