WERKPAD: Medewerker CBS Historisch Maurice


WERKPAD:
Medewerker CBS Historisch
Maurice

Drie jaar geleden is binnen het CBS de Taskforce Participatiewet opgericht om invulling te geven aan de zogenaamde banenafspraak. De banenafspraak is door de Nederlandse overheid in het leven geroepen om mensen met een arbeidsbeperking, dan wel (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, duurzaam aan de slag te helpen. Sindsdien zijn een tiental medewerkers met verschillende opleidingsachtergronden binnen het CBS ingestroomd op diverse tijdelijke, tijdelijk gecreëerde én reguliere functies. Graag belichten we hier het verhaal van Maurice Roos.

Maurice is 31 jaar en werkt aan het project CBS Historisch. Twee jaar geleden heeft hij in Leiden cum laude zijn mbo-diploma in de ICT gehaald en is hij in Delft op zichzelf gaan wonen. Maurice heeft een lichte vorm van autisme.

Solliciteren
Bij het UWV zit Maurice in een soort van participatiepool, zodat hij werkervaring kan opdoen. “Toen ik klaar was met mijn studie, ben ik meteen gaan kijken waar ik zou kunnen werken. Ik zag dat het UWV een openstaande werkplek had bij het CBS. Daar heb ik toen meteen op gesolliciteerd.”. De klik was er en in juni 2021 begon Maurice met een proefperiode bij CBS Historisch. Met succes, want inmiddels is zijn contract opnieuw met een jaar verlengd. Net als veel andere collega’s is Maurice tijdens de corona-epidemie bij het CBS begonnen. Inmiddels wordt er gelukkig hybride gewerkt, en is Maurice ook zo nu en dan op kantoor te vinden.

Jobcoach
Om de start van zijn werkzaamheden goed te begeleiden, is een jobcoach aangesloten tijdens de proefperiode van Maurice. Deze jobcoach voorzag het CBS-team van context en uitleg over autisme en  ondersteunde Maurice in zijn gesprekken met leidinggevenden.

Maurice heeft behoefte aan duidelijkheid en structuur en die moest op zijn nieuwe werkplek worden opgebouwd. Gelukkig bleek al snel dat Maurice prima in staat is om zelf om duidelijkheid te vragen. De gesprekken met zijn jobcoach gebruikt hij inmiddels om advies te vragen over werksituaties, of als steuntje in de rug op de momenten dat dat nodig is. De wetenschap dat hij altijd terug kan vallen op de jobcoach geeft Maurice rust.

Programmeren
Maurice is druk met zijn werkzaamheden voor het project CBS Historisch. In dit project worden oude historische data die op papier staan gescand en geüpload naar de Historische Collectie. “Zelf zit ik een stap verder in het project”, legt Maurice uit. “De data wordt gescand, waarna het door een machine wordt gelezen en wordt omgezet naar tekst. Door dit proces kunnen fouten ontstaan. Ik zit er om kleine correcties door te voeren. Daarnaast voeg ik nieuwe data toe en kijk ik of de foto’s die in de documenten en pdf’s staan ook daadwerkelijk op de server staan.” Maar dat is nog niet alles. Maurice maakt ook documenten ID’s aan. Hiervoor heeft hij een eigen programma geschreven, waardoor de doorlooptijd om foto’s te verwerken een stuk minder is geworden. “Het is interessant werk en als er een mogelijkheid is, dan zou ik het ook graag willen blijven doen”, geeft Maurice aan.

Toekomst
Op de vraag hoe Maurice zijn toekomst ziet, antwoordt hij meteen spontaan. “Het liefst bij het CBS, of ergens in de ICT, want daar ben ik in opgeleid en heb ik de meeste ervaring in. Eigenlijk vind ik alles in de ICT wel leuk en interessant.” Het meeste houdt Maurice van programmeren of game development. Dit laatste heeft hij in het verleden veel gedaan, maar op het moment te weinig tijd voor. “Maar die passie is er nog steeds en komt ook steeds weer terug. Het is een mooie manier om creativiteit te laten zien”, geeft Maurice aan.

Tips voor leidinggevenden: win-win
Voor leidinggevenden die op dit moment nog twijfelen of ze iemand vanuit de participatiepool zouden moeten aannemen heeft Maurice wel een paar tips. Wellicht kunnen die de twijfels wegnemen. 

“Allereerst is er een proeftijd van twee maanden. Dat geeft de leidinggevende de gelegenheid om te kijken of er voldoende aansluiting is met de werkzaamheden en een wederzijdse klik. Daarnaast is er de mogelijkheid om kleinere of afgebakende projecten te geven aan iemand uit de participatiepool, zodat ze andere collega’s kunnen ondersteunen. Eigenlijk is het een win-win situatie”, gaat Maurice verder. “De medewerker uit de participatiepool kan werkervaring opdoen en de organisatie krijgt een medewerker die enthousiast is en er zijn of haar schouders onder wil zetten.”