Enquête toekomstige pandemie

Laat je stem horen! 

STEP UP wil een training ontwikkelen voor mensen in ondersteunende beroepen in zorg en welzijn, besluitvormers, mantelzorgers en vrijwilligers om in een vroeg stadium handelingsperspectieven te bieden tijdens een toekomstige pandemie of andere gezondheidsbedreiging.

Hiervoor hebben ze een enquête ontwikkelt. De focus ligt hierbij op professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn, maar het is ook zinvol om mee te doen als je dat niet bent, omdat je dat kan aangeven.

Naar de enquete: https://www.surveymonkey.de/r/STEP_UP_evaluation_survey?lang=nl