Werkgevers denken in beperkingen!

EEN AUDITIEVE BEPERKING KAN GROTE INVLOED HEBBEN OP JE CARRIÈREPERSPECTIEF. TOCH HOEFT HET NIET ALTIJD ZO ZWARTWIT TE ZIJN. ER ZIJN GENOEG MOGELIJKHEDEN VOOR DOVEN EN SLECHTHORENDEN OM HUN AMBITIEUZE PLANNEN WERKELIJKHEID TE LATEN WORDEN. ZIJ KUNNEN DAARVOOR EEN BEROEP DOEN OP WERKPAD, EEN INITIATIEF VAN KONINKLIJK KENTALIS EN BARTIMÉUS. DEZE ORGANISATIE ONDERSTEUNT MENSEN DIE MOEITE HEBBEN MET ZIEN, HOREN, TAAL OF COMMUNICATIE BIJ HUN ZOEKTOCHT NAAR EEN BAAN EN BIEDT BEGELEIDING OP DE WERKVLOER. WE ZOOMEN IN OP DE MOGELIJKHEDEN VOOR DOVEN EN SLECHTHOREN IN EEN GESPREK MET CLAIRE MEIJER, DIE SINDS HAAR PEUTERTIJD DOOF IS. BINNEN WERKPAD ZET ZIJ ZICH ALS AMBASSADEUR IN OM VOOROORDELEN OVER DOVEN EN SLECHTHORENDEN OP DE ARBEIDSMARKT DE WERELD UIT TE HELPEN EN DUIDELIJK TE MAKEN DAT EEN GEHOORBEPERKING NIET HET EINDE VAN EEN CARRIÈRE HOEFT TE BETEKENEN.

In het prachtige decor van het voormalige doveninsituut in Sint Michielsgestel ontmoeten we Claire en haar collega Bert van Lith, coördinator bij Werkpad en gespecialiseerd in doof- en slechthorendheid, autisme en taal ontwikkelingsstoornissen. Door middel van een rondleiding door het indrukwekkende gebouw, zien we meteen hoe Werkpad te werk gaat: verlaagde plafonds verminderen de vervelende galm in de grote hallen, net zoals de tapijtvloer op de grond. Maar behalve het advies voor deze praktische aanpassingen, reiken de werkzaamheden van Werkpad nog verder. De organisatie bestaat uit meer dan dertig werknemers verdeeld over het hele land en ondersteunt zowel doven en slechthorenden als werkgevers bij de sollicitatieprocedure en begeleidt hen op de werkvloer.

Als ambassadeur van Werkpad draagt Claire Meijer haar steentje bij door haar verhaal te vertellen. Zo ook vertelt ze ons over haar leven, Claire raakte namelijk op jonge leeftijd al doof. “Toen ik tweeënhalf jaar oud was, kreeg ik een hersenvliesontsteking. Hierdoor was ik niet alleen doof geworden, maar had ik ook last van halfzijdig spasme. Ik moest alles opnieuw leren: niet alleen bewegen, maar ook spreken. Mijn vader, van oorsprong een Engelsman, heeft meteen heel erg zijn best gedaan om mij opnieuw te leren spreken. Hierdoor heb ik al snel de Nederlandse en Engelse taal geleerd te spreken en kan ik gesprekken goed volgen door te liplezen. Toen ik echter in Nederland op de dovenschool terechtkwam, viel ik een beetje buiten de groep. De kinderen aldaar beheersten alleen gebarentaal, ik nog niet. Inmiddels kan ik communiceren door middel van spraak én gebarentaal. Al is het liplezen soms wel vermoeiend, omdat je continu goed moet opletten en veel van de zinnen zelf moet invullen.”

STUDEREN EN STAGE Haar doofheid bracht zeker uitdagingen met zich mee, maar Claire geeft aan dat het haar ook veel mooie dingen heeft gebracht. “Sociaal gezien is het uiteindelijk makkelijker geworden, ik heb ook veel doven en slechthorende mensen leren kennen. Maar het belangrijkste is dat mijn auditieve beperking mij niet heeft belemmerd om voor medisch laborant te gaan studeren aan het ROC in Amsterdam. Normaal duurt die opleiding vier jaar, ik heb er twee jaar langer over gedaan.

 

Destijds merkte ik dat sommige docenten er niet in geloofden dat het voor mij haalbaar was om mijn diploma te halen en uiteindelijk werk te vinden. Later heb ik nog een MBO-studie afgerond en ondertussen een aantal keer stage gelopen. Ik moest soms vechten, maar ik heb het wel gehaald.”

KLINKTPRIMA Eenmaal uitgestudeerd zocht Claire een baan. Via haar reeds opgebouwde netwerk, kwam ze in een sollicitatieprocedure terecht bij een artsenlaboratorium. Ze werd aangenomen en had een prettige samenwerking met haar werkgever. Desondanks merkte ze later in haar leven dat doof of slechthorend zijn vaak problemen geeft bij het solliciteren en op de werkvloer zelf. Om haar kennis en ervaringen te delen, startte ze in 2007 een eigen website genaamd ‘klinktprima’, wat later uitmondde tot de gelijknamige eigen onderneming. Met klinktprima kan ze meer betekenen voor de doelgroep door informatie te geven aan mensen met een auditieve beperking op de arbeidsmarkt. Niet alleen informeert ze hiermee (potentiële) werknemers, ook hoopt ze de werkgevers beter voor te lichten.

 

Deze adviezen in combinatie met verschillende ervaringsverhalen van haarzelf en anderen zijn uiteindelijk gebundeld in haar boek, dat tevens ‘klinktprima’ heet. Ook werkt Claire actief samen met Grow2Work, een project om mensen met een auditieve beperking te ondersteunen bij het vinden van een baan. Haar werk als ambassadeur voor Werkpad past uiteraard perfect binnen dit rijtje van initiatieven.

PRESENTATIES EN WORKSHOPS Claire is al een tijdje verbonden aan Werkpad,

maar sinds 2015 geeft ze actief workshops en voorziet ze in voorlichting aan doven en slechthorenden als het gaat om het vinden en behouden van een baan. Ook spreekt ze werkgevers aan. “Middels workshops en presentaties hoop ik vooroordelen over werknemers met een auditieve beperking weg te nemen. Deze komen vaak voort uit onwetendheid. Daarnaast denken werkgevers vaak alleen in beperkingen en vinden ze het al gauw te veel tijd en moeite kosten om met doven of slechthorenden te werken. Daarnaast weten ze veelal niet eens welke voorzieningen en vergoedingen er zijn om hen te ondersteunen. Soms laat ik werkgevers ervaren hoe het is om een auditieve beperking te hebben door bijvoorbeeld oorkappen bij ze op te zetten. Ze ervaren dan hoe het is, maar zien ook in dat er naast beperkingen ook mogelijkheden zijn. Aan de andere kant help ik doven en slechthorenden om hun onzekerheid weg te nemen. Mijn werk voor Werkpad is wat dat betreft erg divers. Ik geef verder nog les in gebarentaal en ik probeer middels presentaties de waarde van een organisatie als Werkpad aan het licht te brengen.”

GEMOTIVEERD OM TE WERKEN Ook Bert van Lith, coördinator bij Werkpad, is erg blij met de samenwerking met Claire. “Het verhaal van Claire kan ontzettend inspirerend zijn voor anderen. Ze heeft grote stappen gezet en is daardoor ontzettend gegroeid. Daarnaast zet ze zich actief in voor mensen met een auditieve beperkingen die ook recht hebben op een eerlijke kans op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek is ook gebleken dat meer dan tachtig procent na een half jaar nog steeds in die functie werkzaam is onder leiding van een jobcoach. Dat zegt ook iets over de motivatie van deze doelgroep.”

Ondanks haar drukke agenda is Claire zich op dit moment aan het oriënteren op de richting die zij wil inslaan binnen Werkpad. “Ik kan nog verschillende dingen doen binnen Werkpad, zoals jobcoach, loopbaanbegeleider, arbeidsdeskundige of participatiecoach”, legt Claire uit. “Ik ben nu samen met Bert aan het bekijken wat de mogelijkheden zijn en of ik daarvoor een opleiding of training moet volgen. Ik denk dat ik mijn kennis en ervaring goed kan gebruiken in één van deze rollen.”

BOODSCHAP AAN DE HOORZORG: VERDER KIJKEN DAN ALLEEN HET OOR Sinds 2012 draagt Claire een cochleair implantaat, zodat ze bepaalde omgevingsgeluiden en muziek kan waarnemen. Desondanks kan ze hiermee geen spraak verstaan. Ze hoort wel stemmen, maar kan geen woorden herleiden. Dat wil zeggen dat ze altijd moet blijven liplezen om een gesprek te kunnen volgen. Wegens haar CI is ze wel veelvuldig in contact geweest met verschillende specialisten uit de hoorzorg en hoopt dat haar verhaal ook hen kan inspireren om verder te kijken dan alleen het oor. “KNO-artsen, audiologen en audiciens focussen zich vooral op de medische en technische aspecten van het gehoor. Een CI voor (plots)doven- en slechthorenden is echter niet de oplossing voor hun gehoorproblemen, het is slechts een hulpmiddel. Hoorzorgprofessionals vergeten vaak te kijken naar de persoonlijke en maatschappelijke aspecten van een auditieve beperking. Het zou fijn zijn als zij zich verdiepen in die dingen die nodig zijn voor hun dagelijkse leven en het deelnemen aan de maatschappij. Denk hierbij aan de manier waarop ze om kunnen gaan met hun gehoorverlies, hoe ze kunnen oefenen met een CI of hoe ze beter kunnen communiceren met vrienden, familie, maar ook collega’s op hun werk. Met deze kennis kunnen zij zich beter inleven in de cliënt, gerichter advies geven en hen desnoods naar de juiste mensen doorverwijzen.”

Bert sluit zich daarbij aan: “Het zou mooi zijn als audiciens meer voorlichting zouden krijgen over slechthorendheid. Met Werkpad hebben we in dat kader al een mooie samenwerking gehad met hoortoestelfabrikant Phonak. We zetten ons actief in om hoorzorgprofessionals in te laten zien dat een baan vinden en goed functioneren op de werkvloer een essentieel onderdeel is in het leven”, besluit Bert.

Meer informatie: Werkpad Tel. +31 (0)73-5588396 | www.werkpad.nl | www.klinktprima.nl