Wet- en regelgeving

headerfoto bouwer

Wet- en regelgeving

Wilt u invulling gaan geven aan het MVO-beleid binnen uw organisatie? Bent u op zoek naar meer innovatief vermogen en creativiteit binnen uw onderneming? Vraagt u zich af wat de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten voor u betekent? Onze arbeidsconsulenten informeren u graag over wet- en regelgeving en bieden ondersteuning bij het aanvragen van voorzieningen en subsidies.

Op naar de 100.000 banen is een initiatief van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO en wordt mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak. Het doel van het project is het versterken van inclusief ondernemen. Het project helpt werkgevers bij het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking en wil een wegwijzer worden voor werkgevers die concreet aan de slag willen met de doelstellingen van het Sociaal Akkoord van 2013.

banner op naar de 100.000 banen

Lees meer over ‘Op naar de 100.000 banen‘.  Veel werkgevers gingen u al voor. Lees hun inspirerende verhalen op de site.

De meerwaarde van het aannemen van medewerkers met een arbeidsbeperkingWerkgevers willen graag meewerken aan de realisatie van een grotere deelname van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. Maar dan wel op een verantwoorde wijze en op de plekken waar het kan. Werkpad kijkt samen met u naar de meerwaarde voor uw organisatie bij het invullen van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Bijvoorbeeld door de inzet van mensen met specifieke kwaliteiten als gevolg van of ondanks hun beperking.

Heeft u specifieke vragen over wet- en regelgeving? Neem dan contact met ons op!