Diensten die wij aanbieden

headerfoto bouwtekenaar

Diensten die wij aanbieden

Diensten voor werknemers
Wanneer u iemand in dienst heeft of wilt nemen met een visuele of communicatieve beperking, dan is het belangrijk dat u als werkgever goed weet wat de mogelijkheden zijn. Voor de werknemer met een beperking zelf, voor een optimaal functioneren en voor goede communicatie met collega’s. In het dienstenoverzicht vindt u alle diensten die Werkpad aanbiedt.

Werk behouden
Wanneer een werknemer niet de ontwikkeling doormaakt die u graag zou willen, vastloopt in zijn werk of andere problemen op de werkvloer ondervindt, dan kunt u met behulp van een arbeidsconsulent of jobcoach van Werkpad verschillende diensten inzetten om de situatie te verbeteren. Werkpad kijkt graag samen met u naar de beste oplossing.

Wanneer het functioneren niet kan worden verbeterd, er sprake is van langdurige ziekte of wanneer het werk niet geschikt blijkt voor uw werknemer, dan zijn er verschillende trajecten waarmee Werkpad u kan helpen om de werknemer te laten re-integreren of een andere passende oplossing te vinden.

 


 

Outplacement
Bij een outplacement ligt de focus op het zoeken naar passend werk buiten de organisatie. Het traject is heel specifiek gericht op de persoon en diens situatie betreft derhalve maatwerk.

Wat mag u verwachten?
In het kort komt het erop neer dat de consulent van Werkpad op basis van een intakegesprek met de werkgeven en werknemer een inhoudelijk plan schrijft waarin de vervolgstappen voor de werknemer in kaart worden gebracht. Wat is er nodig om hem of haar te begeleiden naar een nieuwe baan?

De activiteiten van Outplacement doorlopen verschillende fases, van loopbaan oriëntatie en bemiddeling bij het zoeken naar een passende functie tot zorgvuldige nazorg en afronding van het traject.

Hoe kan ik mijn medewerker als gevolg van boventalligheid, reorganisatie of disfunctioneren begeleiden naar ander werk buiten de organisatie?

Meer weten?
Link naar document: Outplacement

Wilt u meer weten over deze dienst? Bel of mail ons dan: 073 55 88 396 / info@werkpad.nl

 


 

Re-integratietraject Wet Verbetering Poortwachter spoor 1 en 2
Wanneer uw werknemer onverhoopt langdurig ziek is geweest, heeft hij of zij de juiste begeleiding nodig om weer aan het werk te kunnen gaan. Hoe kunt u uw werknemer zo snel mogelijk laten re-integreren in passend werk? En is dat mogelijk binnen of buiten de huidige organisatie?

Deze trajecten zijn vanzelfsprekend op de persoon en diens specifieke situatie afgestemd. Er kunnen verschillende modules en activiteiten worden ingezet, van loopbaanassessment  en arbeidspsychologisch onderzoek tot jobcoching op de nieuwe werkplek. Een oriënterend intake gesprek gaat hieraan vooraf.

Hoe kan mijn medewerker begeleid worden naar ander werk?

Meer weten?
Link naar document: Re-integratietraject Wet Verbetering Poortwachter spoor 1 en 2

Wil je meer weten over deze dienst? Bel of mail ons dan: 073 55 88 396 / info@werkpad.nl

 


 

Functiecreatie
Heeft u last van werkdruk onder uw werknemers en zou u graag bepaalde werkzaamheden anders willen organiseren? Wilt u loonkosten besparen zonder dat dit de kwaliteit van het werkproces vermindert? Zou u graag werk willen aanbieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

De consulenten van Werkpad denken graag met u mee over de mogelijkheden met behulp van functiecreatie. Hierbij analyseren we de werkprocessen en maken we een rapport op met een concreet advies op het gebied van mogelijke taken, kosten & baten.

Waar is ruimte om meer mensen kosteneffectief vanuit de Participatiewet op mijn afdeling in te zetten?

Meer weten?
Link naar document Functiecreatie

Wil je meer weten over deze dienst? Bel of mail ons dan: 073 55 88 396 / info@werkpad.nl

 


 

Haalbaarheidsonderzoek re-integratie advies
Heeft een werknemer zich ziekgemeld en zijn er ernstige twijfels of een re-integratietraject haalbaar is? Weet u niet goed of er nog realistische kansen zijn op de arbeidsmarkt voor deze werknemer en is een arbeidsdeskundig onderzoek niet meer geschikt? Dan kan een haalbaarheidsonderzoek ingezet worden.

Zijn er realistische re-integratiemogelijkheden voor mijn zieke medewerker?

Meer weten?
Link naar document Haalbaarheidsonderzoek re-integratie advies

Wil je meer weten over deze dienst? Bel of mail ons dan: 073 55 88 396 / info@werkpad.nl

 


 

Begeleiding WIA-procedure
Wanneer een medewerker 21 maanden arbeidsongeschikt is geweest en herstel op korte termijn niet wordt verwacht, dan moet hij of zij zich aanmelden voor de WIA-uitkering. Deze procedure, die via het UWV verloopt, kan vaak erg confronterend zijn voor de werknemer. Een ervaren arbeidsconsulent van Werkpad begeleidt deze procedure en kan de praktische consequenties van het hebben van een beperking objectief vertalen naar de dagelijkse praktijk en op werk.

Hoe kan ik mijn medewerker laten ondersteunen in de WIA-procedure?

Meer weten?
Link naar document Begeleiding WIA-procedure

Wil je meer weten over deze dienst? Bel of mail ons dan: 073 55 88 396 / info@werkpad.nl

 


 

Loonwaardebepaling
Wilt u snel inzicht in de loonwaarde van uw medewerker met een visuele beperking? De loonwaardebepaling gaat verder dan alleen een advies over loondispensatie od de hoogte van de loonkosten subsidie. Het geeft u ook inzicht in het takenpakket van uw medewerker én zijn werkgerelateerde competenties. Daarmee krijgt u kennis over de ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerker.

Hoe stel ik de loonwaarde vast van mijn slechtziende werknemer?

Meer weten?
Link naar document Loonwaardebepaling

Wil je meer weten over deze dienst? Bel of mail ons dan: 073 55 88 396 / info@werkpad.nl