WERKGEVER OF INSTANTIE

headerfoto ICT

Werkgever of instantie

Niet elke werkgever heeft ervaring met werknemers met een zintuiglijke of auditieve beperking. Daarom geven de consulenten van Werkpad voorlichting en advies aan werkgevers, arbodienst, leidinggevenden en collega’s.

Voorlichting voor collega’s
Is een werknemer slechtziend of blind? Of heeft een werknemer gehoorverlies, TOS of een vorm van autisme? Dan is het belangrijk dat collega’s weten hoe ze daar rekening mee kunnen houden. Daarom geven we regelmatig voorlichting aan teams. De arbeidsconsulenten  bijvoorbeeld uit wat de impact van de beperking is en hoe je elkaar beter kunt begrijpen.

Advies voor werkplekaanpassingen
Wij bieden graag ondersteuning op de werkvloer en geven advies over eventuele werkplekaanpassingen. Want een passende werkplek vergroot niet alleen de capaciteit en productiviteit van een werknemer, maar creëert een omgeving waarin hij zich zeker voelt en dus optimaal kan presteren. De kans op uitval wordt hiermee aanzienlijk verkleind.

Voor iemand die slechthorend is, is het bijvoorbeeld belangrijk dat de akoestiek goed is en dat er weinig omgevingsgeluiden zijn. En voor iemand die slecht ziet is bijvoorbeeld computertoegankelijkheid en mobiliteit erg belangrijk om optimaal te kunnen functioneren.


banner de match