Werkgever niet aansprakelijk voor burn-out werknemer


Werkgever niet aansprakelijk voor burn-out werknemer

Een werknemer die uitvalt door burn-outklachten en meent dat deze klachten zijn ontstaan door een te hoge werkdruk, kan besluiten om zijn werkgever hiervoor aansprakelijk te stellen. Hij zal dan een verband moeten aantonen tussen de arbeidsomstandigheden en de klachten. Dat is meestal een lastige opgave.

Het hof in Den Haag moest eind 2021 bepalen of een werkgever aansprakelijk was voor een burn-out. De betreffende werknemer, een technisch consultant, moest voor zijn werk veelvuldig reizen naar het buitenland. Ook maakte hij structureel overuren. Hij was veelzijdig en nam daardoor mogelijk te veel hooi op z’n vork, zo stond in een functioneringsverslag. De werknemer viel vijf keer langer dan een maand uit wegens lichamelijke en psychische klachten. Ook zijn leidinggevende maakte zich zorgen over de verstoorde werk-privébalans.

Werknemer moest verband tussen werk en klachten aantonen
Uiteindelijk raakte de werknemer in 2015 volledig arbeidsongeschikt en stelde hij de werkgever aansprakelijk voor de geleden en toekomstige schade (artikel). De kantonrechter in Rotterdam oordeelde dat de werkgever niet tekort was geschoten in zijn zorgplicht en wees de vordering van de werknemer af. Daarop besloot hij in hoger beroep te gaan. Om de werkgever aansprakelijk te stellen, moest de werknemer aannemelijk maken dat zijn klachten het gevolg waren van zijn werk. Dat lukte niet.

Werkgever had zorgplicht niet geschonden
Hoewel het vaststond dat de werknemer gedurende zijn dienstverband last had van veel psychische en lichamelijke klachten, was er onvoldoende vast komen te staan dat de werknemer één of meerdere burn-outs had gehad. Omdat onder meer een rapportage van de verzekeringsdeskundige van UWV ontbrak, was de oorzaak van de volledige arbeidsongeschiktheid van de werknemer ook niet duidelijk. Het hof vond het verband tussen de gezondheidsschade en de arbeidsomstandigheden te onzeker en te onbepaald. Bovendien had de werknemer zijn burn-outklachten onvoldoende kenbaar gemaakt bij de werkgever. De keren dat hij wel signalen afgaf, werkte de werkgever mee aan oplossingen. De werkgever had zijn zorgplicht dan ook niet geschonden en was niet aansprakelijk. Naar het artikel.