Werkdag slechthorenden minder belastend na hoorrevalidatie op audiologisch centrum


Werkdag slechthorenden minder belastend
na hoorrevalidatie op audiologisch centrum

De inzet van hoorrevalidatie op een audiologisch centrum bij slechthorende werknemers kan de hersteltijd bekorten die zij nodig hebben na een inspannende dag werken. Dat blijkt uit onderzoek van logopedist en gezondheidswetenschapper Hanneke van der Hoek en collega’s werkzaam op de afdeling KNO-audiologie van het Amsterdam UMC. Eerder maakten de onderzoekers een model waarin zij de factoren plaatsten die samenhangen met de luisterinspanning en hersteltijd van slechthorende werknemers. De onderzoekers vermoeden dat er mogelijk nog meer winst is te behalen door de focus te leggen op andere revalidatieopties. Denk daarbij aan counseling gericht op de acceptatie van het gehoorverlies, het omgaan met slechthorendheid en het vergroten van de zelfacceptatie.

Nadelige effect van slechthorendheid op functioneren op het werk

Gehoorverlies kan het uitvoeren van verschillende taken op het werk waar het gehoor bij nodig is extra inspannend maken. In het vakjargon worden dit auditieve taken genoemd. Denk daarbij aan het voeren van gesprekken met collega’s en het waarnemen van waarschuwingssignalen. Zeker op rumoerige op lawaaiige werkplekken – zoals een kantoortuin of fabriekshal – kan het uitvoeren van dergelijke taken extra inspannend zijn. Dit verklaart waarom werknemers met gehoorverlies een hogere herstelbehoefte nodig hebben van fysieke en mentale vermoeidheid na een werkdag.  

Lees meer op de website van Hoorzaken.nl