VNG en UWV: zeven bouwstenen voor betere arbeidsmarktondersteuning

Voor het eerst doen UWV en gemeenten gezamenlijk een oproep aan het nieuwe kabinet middels een brief aan de informateur.
UWV en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) hebben een gezamenlijke publieke verantwoordelijkheid voor inwoners die aan de zijlijn van de arbeidsmarkt terecht zijn gekomen. UWV en gemeenten breiden die verantwoordelijkheid graag uit naar mensen die hun baan dreigen te verliezen, om zo bij te dragen aan het voorkomen van werkloosheid en een beroep op publieke uitkeringsgelden.
UWV en gemeenten willen graag bijdragen aan de opgave om werkenden gedurende hun steeds langere werkende leven werkfit te houden in een snel veranderende arbeidsmarkt. De dienstverlening moet daarom toegankelijk zijn voor iedereen, ook als je (nog) geen uitkering hebt. Bijvoorbeeld door dienstverlening te bieden die normaal gesproken voor mensen met een WW-uitkering is bedoeld. En de ondersteuning naar de arbeidsmarkt die je krijgt mag niet worden bepaald door het soort uitkering dat je ontvangt.
In de praktijk betekent het dat iemand in de bijstand, waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn, geen gebruik kan maken van de dienstverlening van UWV. Zoals een coachingsgesprek, scholing of een training Succesvol naar werk. En dat er voor iemand zonder uitkering geen re-integratiebudget beschikbaar is.
De voorbeelden illustreren de noodzaak om te komen tot een herziening van de wijze waarop wij de publieke arbeidsvoorziening hebben geregeld. Minder regels, een vast aanspreekpunt, dienstverlening onafhankelijk van het soort uitkering en de behoefte van de burger als uitgangspunt.
Om dit te bereiken hebben UWV en VNG zeven bouwstenen voor een betere arbeidsmarktondersteuning geformuleerd.