Training Durf te doen voor mensen met autisme


Theatertraining Durf te doen voor mensen met autisme

Via improvisatieoefeningen leren deelnemers wat hun talenten zijn en hoe ze die beter onder woorden kunnen brengen. Ook krijgen deelnemers in deze trainingen inzicht in het eigen gedrag en wat het effect daarvan is op anderen.Thema’s als: jezelf presenteren, omgaan met spannende situaties, zeggen wat je wel en niet wilt én positief samenwerken komen aan de orde.

Door te focussen op wat je wél kan in plaats van wat je niet kan, versterk je je eigen kracht en zet je te strenge zelfkritiek uit. Hierdoor sta je meer open voor nieuwe kansen.
Er gelden drie belangrijke spelregels:
1. We accepteren elkaar zoals we zijn;
2. We hebben respect voor elkaars ideeën;
3. We laten elkaar schitteren.
Voor wie?
De workshop/training is voor mensen die die een vorm van autisme hebben of moeite hebben met taal- en/of informatieverwerking en zich evt. willen voorbereiden op een Werkfit traject. Er is plaats voor maximaal 8 deelnemers per trainingsmodule van 8 bijeenkomsten.
Data en plaats
17 en 31 maart, 14 en 28 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni 2023. In de week voor de start vinden de intakes plaats. De training wordt gegeven in Zoetermeer
Bekostiging
Bekostiging kan via de modulaire dienstverlening in opdracht van ezig om de verbinding met het werk te maken. We starten met een intake. Na afloop van de training krijg je een evaluatiegesprek met de betrokken coach van Werkpad met een vervolgadvies. Na afloop ontvangen je een deelnamecertificaat.
Wanneer
De training start op 17 maart en bestaat uit 8 bijeenkomsten. 
Doel
Het hoofddoel van deze training is het verbeteren van de (sociale) vaardigheden en het positief ombuigen van overtuigingen die arbeidsdeelname kunnen belemmeren. Je verbetert je sociale vaardigheden, vergroot je geloof in eigen kunnen en verhoogt je welbevinden.
Subdoelen
1. Verbeteren algemene sociale vaardigheden;
2. Herkennen en benoemen van eigen kwaliteiten;
3. Vergroten van empathisch vermogen;
4. Vergroten van assertiviteit en weerbaarheid;
5. Werken aan presentatievaardigheden;
6. Verbeteren van het algemeen welbevinden;
7. Indirect: je vergroot je sociaal netwerk met lotgenoten.