OVER WERKPAD

headerfoto kok 2

Over Werkpad

Leuk en uitdagend werk doen dat bij je past, in een prettige omgeving, dat maakt gelukkig. Werkpad ondersteunt mensen die moeite hebben met zien, horen, taal of communicatie, bij hun zoektocht naar een baan en biedt begeleiding op de werkvloer.

 

 

De jobcoaches van Werkpad geven advies en brengen werkgevers in contact met talentvolle werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Ook kunnen we de werknemer en zijn of haar collega’s op het werk begeleiden. We richten ons op mensen die blind of slechtziend, slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of autisme hebben.

Dit doen wij door:

  • het begeleiden van mensen die blind of slechtziend zijn, met gehoorverlies, een taalontwikkelingsstoornis of autisme naar werk en op het werk;
  • het geven van advies en voorlichting aan hun werkgevers en collega’s;
  • het in contact brengen van werkgevers met enthousiaste talentvolle werkzoekenden met een arbeidsbeperking;
  • en het adviseren van werkgevers bij het aanvragen van voorzieningen en subsidies.

Geschiedenis
Werkpad is ontstaan uit een unieke samenwerking tussen Bartiméus en de Koninklijke Kentalis, specialisten op het gebied van ondersteuning en kennisontwikkeling voor mensen met een auditieve, visuele of communicatieve beperking.

 


 

logo bartimeus

Over Bartiméus
Bartiméus is een expertiseorganisatie voor mensen met een visuele beperking.
Bartiméus ondersteunt – waar nodig – mensen met een visuele beperking met als doel optimale participatie op alle levensgebieden (wonen, leren,  werken, algemeen dagelijks leven) mogelijk te maken. Bartiméus bestaat ruim 100 jaar.

 


 

logo kentalis

Over Kentalis
Al ruim 225 jaar is Kentalis dé specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren doordat ze doofblind, doof of slechthorend zijn. Of omdat ze communicatieproblemen hebben door een taalontwikkelingsstoornis of autisme met problemen in spraak en taal. Kentalis biedt de best passende toegang tot taal en communicatie aan mensen voor wie horen of communiceren niet vanzelfsprekend is.

 


 

Missie
Bij Werkpad vinden we dat iemand die (doof)blind of slechtziend is, niet goed kan horen, autisme of TOS heeft, net als ieder ander mens recht heeft op een zelfstandig bestaan en op zelfontplooiing via werk. Dus ook in aanmerking komt om een leuke en uitdagende baan te vinden en te behouden.

Het is de passie van de professionals van Werkpad om dit mogelijk te maken. Wij doen dit vanuit toewijding en opereren in dialoog met zowel de klant als de samenwerkingspartners /werkgevers.

Visie
Het is ons ideaal dat iedereen met een zintuigelijke of communicatieve beperking die aan het arbeidsproces wil deelnemen, dit kan doen. En dat het voor werkgevers van-zelfsprekend is dat hun werknemersbestand een afspiegeling van de samenleving is.

Werkpad wil dé partner zijn die deze partijen bij elkaar brengt. Het is voor iemand die niet goed kan horen en/of zien, autisme of TOS heeft, vaak moeilijker om werk te vinden en te behouden. En voor de werkgever/opdrachtgever kan het om extra of andersoortige inspanningen vragen.

Daarom geeft Werkpad voorlichting en staat voor expertise en kennisoverdracht. En daarom ontwikkelt en brengt Werkpad specifieke diensten op het terrein van re-integratie, loopbaanbegeleiding en job coaching in de markt.

Dit alles zonder winstoogmerk.