Waar moet je op letten bij een vaststellingsovereenkomst?

Bij ontslagzaken wordt de vaststellingsovereenkomst gebruikt als de werkgever en de werknemer het eens zijn over het ontslag. Hierdoor wordt een gerechtelijke procedure vermeden. Daarnaast kan de werknemer het recht op een WW-uitkering behouden. Maar ben je verplicht akkoord te gaan met zo’n overeenkomst? Wat moet erin staan? En waarop moet je letten bij een vaststellingsovereenkomst om het recht te behouden op een WW-uitkering?

WW-uitkering
Uit een vaststellingsovereenkomst mag niet blijken dat de werknemer een verwijt valt te maken met betrekking tot het ontslag, anders vervalt je recht op een WW-uitkering. Dit is bijvoorbeeld het geval als er in de vaststellingsovereenkomst staat dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd omdat je als werknemer je werk niet naar behoren deed. Bij verwijtbaar ontslagen worden moet je verder denken aan zaken als diefstal, vechten op het werk en andere oorzaken die kunnen leiden tot een ontslag op staande voet. Daarnaast moet er ook duidelijk in vermeld worden dat het initiatief bij de werkgever ligt. Deze moet met de eerste zet komen om de arbeidsovereenkomst ten einde te laten komen. Verder moet de geldende opzegtermijn in acht worden genomen door de werkgever.

Wat moet zo’n vaststellingsovereenkomst nu inhouden?
Er zijn een aantal zaken die belangrijk zijn om op te letten als je te maken krijgt met een vaststellingsovereenkomst. We zetten ze voor je op een rijtje.

De opzegtermijn
De werkgever moet zich houden aan de wettelijke opzegtermijn. Doet de werkgever dit niet en ga je akkoord met de vaststellingsovereenkomst, dan kan dit leiden tot problemen met betrekking tot de startdatum van de WW-uitkering. Het UWV zal namelijk wel uitgaan van de wettelijke opzegtermijn, waardoor de WW-uitkering pas ná deze termijn start.

Hoe zit het met vakantiedagen? 
In je vaststellingsovereenkomst moet je laten opnemen wat er gaat gebeuren met zowel je overuren als jouw vakantiedagen. Zullen deze worden uitbetaald? Ga je de vakantiedagen opnemen? 

Getuigschrift
Wat verder ook belangrijk is, is dat je een getuigschrift laat opnemen. De werkgever is verplicht om deze af te geven. Je kunt zelfs laten vastleggen dat je een positief getuigschrift verkrijgt. 

Laat je niet onder druk zetten
Het is zeer belangrijk dat je je als werknemer niet onder druk laat zetten door de werkgever. Het komt dagelijks voor dat de werkgever een werknemer een vaststellingsovereenkomst onder de neus duwt en daarbij aangeeft dat deze overeenkomst morgen ondertekend moet worden. Maar ben je nu verplicht om deze overeenkomst te ondertekenen? Nee, dit is uiteraard niet verplicht. Sterker nog, je hebt na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst nog een wettelijke bedenktijd van twee weken. Hierdoor kun je het voorstel alsnog teniet laten gaan.

Een vaststellingsovereenkomst ondertekenen als ik ziek ben?
In principe is het niet verstandig om een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen als je ziek bent. De kans bestaat immers dat je hierdoor geen recht meer hebt op een WW-uitkering of een ziektewetuitkering. De hoofdregel is dat de werknemer die in de eerste 2 jaar van zijn of haar ziekte meewerkt aan het beëindigen van zijn of haar dienstverband, vanaf het einde van het dienstverband geen aanspraak kan maken op een ZW-uitkering. De uitzondering hierop is de situatie waarin er een beëindiging van de arbeidsovereenkomst plaatsvindt met wederzijds goedvinden als gevolg van verwijtbaar handelen van de werkgever, slecht functioneren of een verstoorde arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Hieraan moet worden toegevoegd dat de kans tot het toewijzen van het ontbindingsverzoek door de kantonrechter zeer groot moet zijn.