Inclusieve Arbeidsmarkt

Op 6 september j.l. hebben wij u een brief gestuurd met het onderwerp
“Inclusieve Arbeidsmarkt”. Deze brief is aanleiding geweest om met veel
bestuurders en ambtenaren in gesprek te gaan. Uit de gesprekken is het
verzoek gekomen om een korte en bondige opsomming te geven van de
diensten voor mensen met een zintuiglijke beperking. Daar geven wij
graag gehoor aan.
Hieronder vindt u de diensten.
• Energie managen in je werk voor medewerkers met een visuele beperking
“ Hoe kan ik vermoeidheidsklachten beperken en prettig en effectief blijven werken
en welke rol heeft mijn visuele beperking daarin?”
• Werkplek onderzoek voor auditief beperkten
“Onder welke condities kan de medewerker zo optimaal mogelijk functioneren?”
• Loopbaanonderzoek
“Welke arbeidsmogelijkheden heb ik, rekening houdend met mijn competenties
en visuele functies?”
• Arbeidsdeskundig onderzoek
“ Welke re-integratiemogelijkheden zijn er voor mijn zieke medewerker?”
• Functiecreatie
“ Waar is ruimte om meer mensen kosteneffectief vanuit de Participatiewet op mijn
afdeling
in te zetten?”
• Re-integratietrajecten i.v.m. Wet verbetering Poortwachter spoor 1 en spoor 2
“ Hoe kan mijn visueel beperkte medewerker begeleid worden naar ander werk?”
• Outplacement
“ Hoe bevorder ik een duurzame inzet van mijn functioneel beperkte medewerker?”
• Jobcoaching
“ Hoe bevorder ik een duurzame inzet van mijn functioneel beperkte medewerker?”
• Haalbaarheidsonderzoek/re-integratie advies
“ Zijn er nog realistische kansen op de arbeidsmarkt voor mijn zieke medewerker?”
• Begeleiding WIA procedure
“ Hoe kan ik mijn medewerker laten ondersteunen in de WIA procedure?”
• Begeleiding bij sollicitatiegesprekken
“ Hoe krijg ik meer medewerkers met een visuele beperking binnen mijn afdeling?”
• Mobiliteit ‘Zicht op je loopbaan’ intensief
“ Hoe kan mijn medewerker zelf de regie nemen in zijn loopbaanontwikkeling?”
• Arbeidskundig onderzoek
“ Hoe krijgen we inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van een medewerker?”
Als resultaat van de gesprekken is de hoop gegroeid dat gemeenten de weg naar de
specialisten
van Werkpad beter kunnen vinden. Met als resultaat het includeren van
nog meer talentvolle mensen.

Wij zijn u graag van dienst.

Namens de voorzitters van de Raden van Bestuur van Bartiméus en Koninklijke Kentalis
Mevrouw J. Nooren
De heer J.H. Bakker


Hoogachtend,
Clemens de Jager
Manager Werkpad
cl.dejager@werkpad.nl
06 1000 94 20