Geen quotum voor arbeidsbeperkten

Doelstelling wet al behaald

Op grond van de enkele jaren geleden aangenomen Participatiewet moeten werkgevers in de periode 2013-2025 meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Per jaar wordt door de overheid beoordeeld of er in Nederland genoeg arbeidsgehandicapten in dienst zijn genomen. Voor eind 2016 zouden er 20.500 arbeidsgehandicapten een baan moeten hebben gekregen. Of dit aantal in 2016 is gehaald, wordt in de zomer van 2017 bekend. Mocht het resultaat tegenvallen dan kan de zogenaamde quotumwet in werking worden gesteld. Iedere individuele werkgever die 25 of meer medewerkers in dienst heeft moet dan een vastgesteld percentage aan arbeidsgehandicapten in dienst dient te hebben. Voor elke niet ingevulde baan zal er een boete van €5.000,- opgelegd worden, in de vorm van een opslag op de basispremie WAO/WIA.
Inmiddels is informeel uit de bekende cijfers al wel helder dat werkgevers in 2017 geen minimumaantal werknemers met een arbeidsbeperking in dienst hoeven te hebben.

Als uw onderneming minimaal 25 medewerkers kent, dan raden wij u aan om een overzicht te maken zodat u kunt inschatten hoeveel personen uit de doelgroep arbeidsgehandicapten uw organisatie al (vanaf 1 januari 2013) in dienst heeft. Zie hiervoor het doelgroepregister via de website van het UWV. Hiervoor moet u wel ingelogd zijn op het werkgeversportaal. In het doelgroepregister staan de volgende groepen geregistreerd:

  • Arbeidsbeperkten die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
  • Wajongers met arbeidsvermogen;
  • Mensen met een Wsw-indicatie (ook op de wachtlijst);
  • Mensen met een Wiw-baan/ID-baan.
  • Mensen met een medische beperking, ontstaan voor hun 18de verjaardag of tijdens studie, die zonder voorziening geen WML kunnen verdienen.