Aanpassingen Wet werk en zekerheid

In het kader van de Wet werk en zekerheid (Wwz) worden een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht doorgevoerd. Zo is er vanaf januari dit jaar geen proeftijd meer mogelijk bij contracten van een half jaar en korter. Tevens geldt voor deze korte contracten dat er geen concurrentiebeding in mag worden opgenomen (tenzij het concurrentiebeding een zwaarwichtig bedrijfs- en dienstbelang dient).

Ook in juli worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd. We zetten ze even voor u op een rij:

 • Vast dienstverband
  Flexwerkers krijgen meer zekerheid en kunnen eerder doorstromen naar een vaste baan. Na 2 jaar tijdelijke dienstverbanden moeten ze aanspraak kunnen maken op een vast dienstverband. Nu is dat nog drie jaar. Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien, wanneer de periode tussen de contracten niet langer is dan zes maanden (is momenteel 3 maanden). 
   
 • Vereenvoudiging Ontslagrecht
  Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. 
   
 • Daarnaast verdwijnt de ontslagvergoeding (kantonrechtersformule). Deze maakt plaats voor een transitievergoeding. Medewerkers die minimaal twee jaar aaneensluitend bij een werkgever hebben gewerkt en waarvan het dienstverband op verzoek van de werkgever wordt beëindigd kunnen aanspraak maken op een transitievergoeding. Deze transitievergoeding wordt afhankelijk van de duur van een dienstverband. De hoofdregel is: ⅓ maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De vergoeding wordt maximaal € 75.000, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan € 75.000 per jaar.
   
 • In juli 2016 worden wijzigingen aan de werkloosheidswet doorgevoerd. Zo wordt de lengte van de WW tot 2019 in stappen verkort van 38 naar 24 maanden. Daarnaast moeten mensen die langer dan een half jaar een WW-uitkering ontvangen al het beschikbare werk aanvaarden. Als het loon lager is dan de WW-uitkering, dan wordt het aangevuld. Op deze manier zal werk altijd lonen. 

Lees meer over de Wet werk en zekerheid op de website van de Rijksoverheid.