Doelgroepenregister voor jongeren vanaf nu eenvoudiger

Jongeren uit het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs kunnen zich voortaan rechtstreeks melden bij het UWV om vast te stellen of zij binnen de doelgroep van de banenafspraak vallen, het zogenaamde doelgroepenregister.

Ook anderen mensen met een beperking kunnen rechtstreeks contact opnemen met het UWV. Het UWV streeft ernaar om vanaf 15 juni een integraal aanvraagformulier voor Wajong/doelgroepenregister te kunnen aanbieden op de site van het UWV. 

In het doelgroepenregister zijn opgenomen alle mensen die voor 1 januari dit jaar een Wajongstatus hebben, alle mensen met een SW-indicatie en alle mensen met een WIW/ID-baan. Vanaf dit jaar zou de instroom aanvankelijk via de gemeenten lopen. Maar na 4 maanden stond de teller slechts op 166 mensen, terwijl er tot dit jaar maandelijks 1000 jongeren een Wajongstatus ontvingen. 

Middels deze wijziging hopen we dat het aantal mensen nu snel toeneemt, zodat werkgevers die invulling willen geven aan de Baangarantieregeling ook mensen kunnen vinden!