Outplacement loont

Uit een recent onderzoek van OVAL blijkt dat in 2014 de bij OVAL aangesloten outplacementbedrijven ruim 10.000 outplacementtrajecten verzorgden.

Ruim 7.000 mensen zijn via outplacement aan een nieuwe baan geholpen.

7 van de 10 outplacementtrajecten die in 2014 zijn uitgevoerd waren succesvol.

In de leeftijdscategorie 40-57 jaar, vond ongeveer 60% binnen de looptijd van het traject nieuw werk.

Van de jongeren die gebruik maakten van een outplacementtraject vond driekwart binnen de looptijd van het traject nieuw werk.

Ruim eenderde van de 57-plussers vond binnen de looptijd van het traject een nieuwe baan.

Tweederde van de mensen vond werk in een andere dan de huidige functie.

Na inzet van een outplacementtraject vond 50% een baan in een andere branche.

"Ik dacht: ik ben de 50 reeds gepasseerd, wie zit er nog

op mij te wachten? Mijn loopbaancoach liet mij kijken

naar de voordelen en niet de nadelen van mijn leeftijd.

En met succes!"

"Ik heb een nieuwe kijk gekregen op mijn mogelijkheden

op de arbeidsmarkt en hoe ik deze kan vergroten.

Ik heb veel meer invloed dan ik zelf dacht."