Wetenschappers helpen bij bemiddelen naar werk

"Het is zo wezenlijk dat mensen die bij de gemeente of het UWV aan kloppen écht worden geholpen. Daar kan ook de wetenschap bij helpen." Met die woorden opende Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanmiddag het programma 'Vakkundig aan het Werk'.

Dat programma stelt wetenschappers en gemeenten in de gelegenheid om onderzoek te doen naar de meest effectieve aanpak voor ondersteuning van mensen, waar het gaat om het vinden en behoud van werk en het tegengaan van armoede en problematische schulden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt voor dit programma, dat vier jaar loopt, in totaal tien miljoen euro beschikbaar. "Want het is zo belangrijk dat mensen weer perspectief krijgen in het leven", zegt Klijnsma. "Het vereist vakmanschap om mensen te helpen met vinden van werk."

Gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer taken en verantwoordelijkheden gekregen op het terrein van werk en inkomen en de schuldhulpverlening. Bij die gemeenten is niet altijd voldoende bekend welke vorm van ondersteuning in de praktijk het beste werkt, zo blijkt uit een verkenning van TNO.

Voor staatssecretaris Klijnsma reden om in zee te gaan met de organisatie ZonMW. Die kennisorganisatie voert op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een programma uit samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Divosa, UWV en de ministeries van SZW en VWS om zoveel mogelijk kennis uit te wisselen over de beste methodes om mensen weer volop te laten meedoen aan de samenleving.

"Als je mensen echt wilt helpen dan moet je op alle raakvlakken de hand aan de ploeg slaan", zei Klijnsma bij de opening van het programma in het Utrechtse Spoorwegmuseum. "Je moet dwarsverbanden willen smeden." Daarom doen zo veel partners mee met het programma.