Werken in de Zorg

Kim is 24 jaar, zij woont nog thuis bij haar ouders. Kim is een intelligente jonge vrouw met veel humor, die studeerde voor Helpende Zorg niveau 1. Zij heeft een Wajong. Kim heeft naast haar kwaliteiten en vaardigheden een beperking: autisme. Zij krijgt veel steun van haar ouders. Kim is kwetsbaar, zij kan moeilijk onder woorden brengen wat haar bezig houdt en als alle ogen op haar gericht zijn en er verwacht wordt dat zij iets moet zeggen, dan vloeien er al snel tranen.  Kim is vier jaar geleden door een ander re-integratiebureau doorverwezen naar Werkpad.  Er was bij het zorgcentrum waar zij werkte een baangarantie afgesproken i.s.m. het UWV, ik mocht haar coachen op de werkvloer.  Na een half jaar blijkt die baangarantie niet door te gaan, omdat het zorgcentrum gaat sluiten. Los van de sluiting van het zorgcentrum vindt het management dat Kim niet de capaciteiten heeft om het werk op niveau 1. aan te kunnen. Naast de kwetsbare Kim is het ook een groot doorzetter. Kim haalt haar diploma voor niveau 1. Gelukkig krijg ik van het UWV een kleine IRO “ jobfinding”.  Kim en ik gaan alle zorgcentra in haar omgeving afbellen op zoek naar een stage/werkplek en opeens is het raak. Zij mag stage komen lopen bij een zorgcentrum waar zij behoorlijk voor moet reizen, maar Kim gaat het doen. Ondertussen gaat zij niveau 2. doen, ik zei al: Kim is een doorzetter. Kim en ik maken een profielvan haar sterke kanten en van haar begeleidingsbehoeften t.a.v. haar autisme en bespreken dit met destage-coördinator en team verpleging waar zij komt te werken Zij krijgt op de werkvloer begeleiding van een ervaren verpleegkundige die erg begaan is met Kim. Ik ben regelmatig op de werkvloer om het begeleidingsproces te ondersteunen en te evalueren. Na een jaar schrijf ik de directeur van het zorgcentrum een enthousiaste brief of Kim in aanmerking kan komen voor een contract en wijs hem op de voordelen voor werkgevers voor mensen met een Wajong. Helaas krijg ik een teleurstellend antwoord: er is geen plek. Een week later word ik gebeld door een nieuwe teamleider van het zorgcentrum. Kim en ik vallen bijna van onze stoel van verbazing. Zij biedt Kim wel een contract aan. De nieuwe teamleider blijkt iemand te zijn die een kind met autisme heeft.

Er is nog één dipje: Kim krijgt stage-verlenging omdat enkele opdrachten nog niet goed genoeg zijn. Kim baalt even maar gaat toch door en… ja hoor…… zij haalt haar diploma op Niveau 2.

 

Kim heeft nu een contract voor een half jaar, Zij gaat 4 vaste dagen werken en met loondispensatie, dus de werkgever betaalt de helft van het salaris en het UWV vult aan vanuit de Wajong.  Kim kreeg de juiste aansturing, er was acceptatie t.a.v. haar beperking,  er was een brede ondersteuning in haar netwerk en de Wajong regelingen hebben de werkgever over de streep getrokken.

De aanhouder wint.