Werkpad maakt werk van autisme!

Nederland vergrijst en de krapte op de arbeidsmarkt is nu al een feit. Er wordt een groter beroep gedaan op u als professional om op creatieve en innovatieve wijze op zoek te gaan naar nieuwe medewerkers. Daarnaast moet u tegenwoordig ook meer moeite doen om uw werknemers te behouden. Mensen met autisme of autistisch spectrum stoornis (ASS) bieden een groot potentieel aan goede arbeidskrachten. Wist u bijvoorbeeld dat zij vaak zeer trouwe en loyale medewerkers zijn?  

Read More

Mogelijk tienduizenden Wajongers in armoede.

Duizenden jonggehandicapten dreigen in armoede te belanden. Sinds 1 januari ontvangt een deel van de Wajongers een kleiner deel van het minimumloon omdat ze volgens de overheid in staat zijn om nog te werken. Om niet onder het sociaal minimum te komen, het bedrag dat nodig is om te kunnen leven, kunnen ze een toeslag aanvragen. Maar velen blijken dat nog niet te hebben gedaan.

Read More

Kentalis - Werkpad maakt werk van autisme!

Kentalis - Werkpad maakt werk van autisme!

Met deze vooraankondiging willen wij u nu al graag kennis laten maken met de komende workshop die gepland staat op 13 september 2018. De workshop wordt gehouden op Landgoed ISVW te Leusden. Een ontspannen plek die uitstekend bereikbaar is met het OV en met de auto. 

Nederland vergrijst en de krapte op de arbeidsmarkt is nu al een feit. Er wordt een groter beroep op u gedaan om op een creatieve en innovatieve wijze op zoek te gaan naar nieuwe medewerkers. 

Weet u dat mensen met een autistisch spectrum (ASS) vaak zeer trouwe en loyale medewerkers zijn? En weet u dat er veel goed opgeleide mensen met ASS, de weg naar een passende werkgever vaak niet weten te vinden?

Kentalis - Werkpad met haar jarenlang expertise, gaat u hierbij helpen, zodat u na de workshop, kunt kennismaken met een nieuwe bron van potentiële werknemers die in uw organisatie een grote bijdrage kunnen leveren. Waardevolle medewerkers dus. 

Wilt u nu alvast meer informatie, dan kunt u mailen met info@werkpad.nl onder vermelding van Maak werk van autisme!

 

 

 

Alvast bedankt voor het delen!!!!

Kabinet: merkbaar minder drempels voor mensen met een beperking

Of het nou gaat om wonen, sporten, werken, onderwijs en cultuur, zorg of vervoer: mensen met een beperking moeten in alle belangrijke onderdelen van het leven merkbaar minder drempels gaan ervaren. Het kabinet wil dat mensen met een beperking daarom op alle niveaus, van agendasetting tot uitvoering, betrokken worden bij het opstellen van plannen om Nederland toegankelijker te maken. Dat staat in het programma ‘Onbeperkt Meedoen’ dat het kabinet vandaag aan de Kamer heeft gestuurd.

Read More

Loket Tolkvoorzieningen naar UWV

In de maanden maart en april 2018 is er een internetconsultatie geweest over het wetsvoorstel om de tolkvoorziening voor de leefuren bij het UWV onder te brengen. Ondanks eerdere berichtgeving hierover in januari 2018 door Dovenschap, NBTG en NSV (Kamerbrief Harmonisatie Tolkvoorzieningen) waren toch veel tolken en tolkgebruikers overvallen door dit bericht.

De keuze voor het UWV roept bij tolken en tolkgebruikers bezwaren op die gebaseerd zijn op de ervaringen die zij tot nu toe met het UWV hebben. De andere beschikbare alternatieven waren de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een keuze voor DUO of SVB brengt echter andere problemen met zich mee, met name de onbekendheid met en kennis over de tolkvoorzieningen bij deze organisaties.

Read More

Gehoorschade voorkomen op de werkvloer

De sociale partners van de installatie- en isolatiebranches hebben samen de Arbocatalogus ‘Schadelijk geluid’ opgesteld. Deze Arbocatalogus geeft inzicht in de risico’s van schadelijk geluid op de werkvloer en de mogelijkheden om de risico’s te beperken en gehoorschade te voorkomen.

Werknemers in de installatie- en isolatiebranches werken regelmatig in een lawaaiige omgeving. Het geluid van mensen, machines en gereedschappen kan al gauw oplopen tot een geluidsniveau van meer dan 80 decibel, stellen de samenstellers van de catalogus.

Read More

Banenplan mensen met arbeidshandicap onder vuur

Een plan om meer mensen met een arbeidshandicap aan een baan te helpen, ligt steeds meer onder vuur. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) moest haar voorstel donderdag verdedigen in een kritische Tweede Kamer.
Oppositiepartijen als de SP en GroenLinks hameren op een alternatief “dat wel draagvlak heeft.” Ook mensen met een handicap zelf zeggen dat het plan van tafel moet omdat het nadelig uitpakt. De actiegroep Wij Staan Op! wil net voor het debat een petitie met ruim 80.000 handtekeningen aanbieden. Maar ook coalitiepartijen D66 en ChristenUnie willen meer weten over de gevolgen, ook omdat het Centraal Planbureau zich afvraagt of het voorstel wel een forse groei van banen oplevert.
Partner of vermogen
Van Ark zei dat er veel zorgen zijn over de zogenoemde partnertoets, die ertoe leidt dat mensen die samenwonen met een verdienende partner geen bijstandsuitkering krijgen. Die mensen gaan er in haar voorstel erg op achteruit. Ze wil daar nog eens naar kijken, net als naar de vermogenstoets, die onder meer over het spaargeld gaat.
PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk vindt dat Van Ark “valse hoop” geeft door te zeggen dat ze het plan nog eens wil bekijken, maar ondertussen vasthoudt aan het principe van loondispensatie. SP’er Jasper van Dijk sprak van “een dooie mus” en “loondiscriminatie”, GroenLinks vreest dat er tweederangs werknemers ontstaan en de PVV noemt het een asociale bezuinigingsmaatregel.
Niet iedereen tegen
De coalitiepartijen D66 en ChristenUnie hebben nog veel vragen, maar vinden het goed dat Van Ark verder werkt aan haar wet. VVD en CDA steunen het plan volledig. Zij vinden het nieuwe systeem beter dan het huidige, waarin werkgevers wel het wettelijk minimumloon betalen en loonkostensubsidie krijgen voor het ‘verlies’ dat zij lijden door mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. De werkgevers vinden die regeling ingewikkeld.
Dit artikel stond op 26 april 2018 op www.supportmagazin.nl

Een ervaringsverhaal van Angelita bij het provinciehuis.

Angelita met trots: ‘ het is heel prettig om met mijn gebarende collega’s te praten en werken’.

Angelita (41 jaar) is doof. Zij is geboren en opgegroeid in Suriname. In 1999 is Angelita getrouwd met haar dove partner en zij is op dat moment verhuisd naar Nederland. Samen met haar partner is zij in Den Bosch gaan wonen. Angelita heeft geen opleiding gehad en weinig werkervaring opgedaan in Suriname. Zij had moeite met Nederlandse taal. Dit maakt het lastig voor haar om in Nederland mee te draaien op de arbeidsmarkt. Voor haar is het een uitdaging om uit te zoeken hoe zij haar Nederlandse taal kan verbeteren en op zoek kan gaan naar een baan.

Daarnaast krijgt zij een hulp van een jobcoach van Werkpad om samen te solliciteren en kijken waar zij zou kunnen werken. Het is een enorme uitdaging voor hun beide, aangezien Angelita geen opleiding heeft gedaan en weinig werkervaring heeft opgedaan.

Gelukkig zijn er mogelijkheden met drie verschillende bedrijven. Ze mag bij deze bedrijven op bezoek gaan en een kijkje nemen. In 2001 vindt zij uiteindelijk een leuke baan bij het Provinciehuis in Den Bosch.

Read More

Val autistisch ICT-talent niet lastig met brainstormsessie

Organisaties die de spontane, sociaal behendige en flexibele werknemer tot norm verheffen, laten vele talenten links liggen, betoogt Martine Muller.

Mensen met autisme werken vaak én graag in sectoren waar nu een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten is: de ICT en de zorg. Dit is dan ook hét moment om iets te doen aan de hoge werkloosheid onder deze groep. Niet alleen kent de ICT een recordaantal onvervulde vacatures, ook de zogeheten ‘energietransitie’ loopt gevaar door een tekort aan installateurs van warmtepompen en zonnepanelen. 

Read More

Meer nodig om mensen met een beperking aan het werk te helpen

Mensen met een beperking hebben het lastig op de arbeidsmarkt, blijkt uit recente berichten in de media. Zo meldde dagblad Trouw dat 80% van de mensen met een beperking die vroeger bij sociale werkplaatsen terecht konden, na twee jaar zoeken nog steeds geen werk heeft. Ook uit een recent rapport van het College voor de Rechten van de Mens over het VN-verdrag handicap blijkt dat mensen met een beperking knelpunten ervaren bij het vinden en behouden van werk. De overheid heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat meer mensen met een beperking een baan krijgen, maar er is meer nodig.

Read More

Dove en bijna blinde Jeff uit Waspik ontroert en inspireert met lied

Dit artikel stond op 16 december 2016 op www.bd.nl 

WASPIK - Doof is hij al vanaf zijn geboorte. En blind wordt hij ook. Op YouTube zingt Jeff Horsten in een zelfgeschreven lied over zijn beperkingen. De 23-jarige Waspikker heeft het Syndroom van Usher, een zeer zeldzame aandoening. Toch verbaasde Jeff zijn omgeving. Met zijn lach, zijn creativiteit en zijn optimisme. ,,Ik wil inspireren. Ik zie mezelf niet als iemand met beperkingen. Ik ben gewoon Jeff.”

Het filmpje van het lied ‘Welkom in mijn wereldje’ is duizenden keren bekeken, tientallen mensen deelden het op Facebook. Enkele weken geleden is het filmpje online gezet. ‘Tranen’, ‘respect’ en ‘kippenvel’, zijn reacties op het indringende nummer. ,,Ik wil andere mensen met Usher laten zien dat ze niet alleen zijn”, zegt Jeff.

Read More

De samenleving maakt mij gehandicapt

Dit artikel stond op 26 februari 2018 op www.trouw.nl

Participerende burgers, zo heten invaliden tegenwoordig. De termen en denkbeelden over hen veranderen voortdurend, maar hun situatie is onveranderd beroerd.

Gaat niet lukken mevrouw”, zegt een NS-medewerker als ik om assistentie vraag bij het in- en uitstappen van de trein naar Utrecht voor de volgende ochtend. Heb ik wel de juiste instantie aan de lijn?

“Niet lukken? Hoezo niet?”

“Tja, we hebben geen mensen in Utrecht. Ik weet het niet precies, maar aan het eind van de ochtend kunt u best weer reizen hoor. Neemt u anders gewoon een taxi. Succes, mevrouw.”

Een uur later, in de stad: plassen! Ik moet nodig plassen! Maar er valt niks te plassen voor deze cafébezoeker. Het theater naast het café heeft wel een rolstoeltoilet maar de deur is op slot en ‘de sleutel... hé, die hing hier gisteren nog!’

Aan het eind van de avond: zal ik een betrouwbaar uitziend persoon vragen mijn pasje in de pinautomaat hoog boven mijn hoofd te steken? Ja, ja, ik weet het: “Nooit doen, mevrouwtje, u vraagt om problemen!”

Read More

Waar moet je op letten bij een vaststellingsovereenkomst?

Bij ontslagzaken wordt de vaststellingsovereenkomst gebruikt als de werkgever en de werknemer het eens zijn over het ontslag. Hierdoor wordt een gerechtelijke procedure vermeden. Daarnaast kan de werknemer het recht op een WW-uitkering behouden. Maar ben je verplicht akkoord te gaan met zo’n overeenkomst? Wat moet erin staan? En waarop moet je letten bij een vaststellingsovereenkomst om het recht te behouden op een WW-uitkering?

WW-uitkering
Uit een vaststellingsovereenkomst mag niet blijken dat de werknemer een verwijt valt te maken met betrekking tot het ontslag, anders vervalt je recht op een WW-uitkering. Dit is bijvoorbeeld het geval als er in de vaststellingsovereenkomst staat dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd omdat je als werknemer je werk niet naar behoren deed. Bij verwijtbaar ontslagen worden moet je verder denken aan zaken als diefstal, vechten op het werk en andere oorzaken die kunnen leiden tot een ontslag op staande voet. Daarnaast moet er ook duidelijk in vermeld worden dat het initiatief bij de werkgever ligt. Deze moet met de eerste zet komen om de arbeidsovereenkomst ten einde te laten komen. Verder moet de geldende opzegtermijn in acht worden genomen door de werkgever.

Read More