Rondleiding Museum Beelden aan Zee

1 september: Rondleiding museum Beelden aan Zee - Scheveningen

Elke eerste zaterdag van de maand organiseert museum Beelden aan Zee rondleidingen speciaal voor mensen met een visuele beperking. Je wordt in een kleine groep rondgeleid langs beelden die aangeraakt mogen worden. Met elkaar bekijk/bevoel je vorm, textuur en mate van abstractie. Vanaf 11.00 uur is de ontvangst met thee of koffie, de rondleiding duurt van 11.30 tot 12.45 uur. De rondleiding kost € 7,50 per persoon (dat is exclusief entree). Wil je mee met de rondleiding? Meld je dan uiterlijk woensdag 29 augustus aan. Kijk voor meer informatie op beeldenaanzee.nl.

Jongeren met beperking vergeten groep op de werkvloer

Nienke Oosting, coördinator ProjectYou2Work werkt intensief samen met Werkpad. 
Onder de neuzen van Nederlandse hr-managers ligt een potentieel aan arbeidscapaciteit dat nog nauwelijks is aangesproken: de jongeren onder de 12.000 doven en 200.000 slechthorenden die de Nederlandse beroepsbevolking rijk is. De Nederlandse werkgevers blijken ondanks krapte op de arbeidsmarkt deze groep nog nauwelijks te hebben ontdekt.
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek staat de werkloosheid op 3,9% van de beroepsbevolking, niet ver van het laagterecord uit 2008. Vooral in de ICT remt het tekort aan personeel nu groei.

Read More

Werkpad maakt werk van autisme!

Nederland vergrijst en de krapte op de arbeidsmarkt is nu al een feit. Er wordt een groter beroep gedaan op u als professional om op creatieve en innovatieve wijze op zoek te gaan naar nieuwe medewerkers. Daarnaast moet u tegenwoordig ook meer moeite doen om uw werknemers te behouden. Mensen met autisme of autistisch spectrum stoornis (ASS) bieden een groot potentieel aan goede arbeidskrachten. Wist u bijvoorbeeld dat zij vaak zeer trouwe en loyale medewerkers zijn?  

Read More

Mogelijk tienduizenden Wajongers in armoede.

Duizenden jonggehandicapten dreigen in armoede te belanden. Sinds 1 januari ontvangt een deel van de Wajongers een kleiner deel van het minimumloon omdat ze volgens de overheid in staat zijn om nog te werken. Om niet onder het sociaal minimum te komen, het bedrag dat nodig is om te kunnen leven, kunnen ze een toeslag aanvragen. Maar velen blijken dat nog niet te hebben gedaan.

Read More

Kentalis - Werkpad maakt werk van autisme!

Kentalis - Werkpad maakt werk van autisme!

Met deze vooraankondiging willen wij u nu al graag kennis laten maken met de komende workshop die gepland staat op 13 september 2018. De workshop wordt gehouden op Landgoed ISVW te Leusden. Een ontspannen plek die uitstekend bereikbaar is met het OV en met de auto. 

Nederland vergrijst en de krapte op de arbeidsmarkt is nu al een feit. Er wordt een groter beroep op u gedaan om op een creatieve en innovatieve wijze op zoek te gaan naar nieuwe medewerkers. 

Weet u dat mensen met een autistisch spectrum (ASS) vaak zeer trouwe en loyale medewerkers zijn? En weet u dat er veel goed opgeleide mensen met ASS, de weg naar een passende werkgever vaak niet weten te vinden?

Kentalis - Werkpad met haar jarenlang expertise, gaat u hierbij helpen, zodat u na de workshop, kunt kennismaken met een nieuwe bron van potentiële werknemers die in uw organisatie een grote bijdrage kunnen leveren. Waardevolle medewerkers dus. 

Wilt u nu alvast meer informatie, dan kunt u mailen met info@werkpad.nl onder vermelding van Maak werk van autisme!

 

 

 

Alvast bedankt voor het delen!!!!

Kabinet: merkbaar minder drempels voor mensen met een beperking

Of het nou gaat om wonen, sporten, werken, onderwijs en cultuur, zorg of vervoer: mensen met een beperking moeten in alle belangrijke onderdelen van het leven merkbaar minder drempels gaan ervaren. Het kabinet wil dat mensen met een beperking daarom op alle niveaus, van agendasetting tot uitvoering, betrokken worden bij het opstellen van plannen om Nederland toegankelijker te maken. Dat staat in het programma ‘Onbeperkt Meedoen’ dat het kabinet vandaag aan de Kamer heeft gestuurd.

Read More

Loket Tolkvoorzieningen naar UWV

In de maanden maart en april 2018 is er een internetconsultatie geweest over het wetsvoorstel om de tolkvoorziening voor de leefuren bij het UWV onder te brengen. Ondanks eerdere berichtgeving hierover in januari 2018 door Dovenschap, NBTG en NSV (Kamerbrief Harmonisatie Tolkvoorzieningen) waren toch veel tolken en tolkgebruikers overvallen door dit bericht.

De keuze voor het UWV roept bij tolken en tolkgebruikers bezwaren op die gebaseerd zijn op de ervaringen die zij tot nu toe met het UWV hebben. De andere beschikbare alternatieven waren de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een keuze voor DUO of SVB brengt echter andere problemen met zich mee, met name de onbekendheid met en kennis over de tolkvoorzieningen bij deze organisaties.

Read More

Gehoorschade voorkomen op de werkvloer

De sociale partners van de installatie- en isolatiebranches hebben samen de Arbocatalogus ‘Schadelijk geluid’ opgesteld. Deze Arbocatalogus geeft inzicht in de risico’s van schadelijk geluid op de werkvloer en de mogelijkheden om de risico’s te beperken en gehoorschade te voorkomen.

Werknemers in de installatie- en isolatiebranches werken regelmatig in een lawaaiige omgeving. Het geluid van mensen, machines en gereedschappen kan al gauw oplopen tot een geluidsniveau van meer dan 80 decibel, stellen de samenstellers van de catalogus.

Read More

Banenplan mensen met arbeidshandicap onder vuur

Een plan om meer mensen met een arbeidshandicap aan een baan te helpen, ligt steeds meer onder vuur. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) moest haar voorstel donderdag verdedigen in een kritische Tweede Kamer.
Oppositiepartijen als de SP en GroenLinks hameren op een alternatief “dat wel draagvlak heeft.” Ook mensen met een handicap zelf zeggen dat het plan van tafel moet omdat het nadelig uitpakt. De actiegroep Wij Staan Op! wil net voor het debat een petitie met ruim 80.000 handtekeningen aanbieden. Maar ook coalitiepartijen D66 en ChristenUnie willen meer weten over de gevolgen, ook omdat het Centraal Planbureau zich afvraagt of het voorstel wel een forse groei van banen oplevert.
Partner of vermogen
Van Ark zei dat er veel zorgen zijn over de zogenoemde partnertoets, die ertoe leidt dat mensen die samenwonen met een verdienende partner geen bijstandsuitkering krijgen. Die mensen gaan er in haar voorstel erg op achteruit. Ze wil daar nog eens naar kijken, net als naar de vermogenstoets, die onder meer over het spaargeld gaat.
PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk vindt dat Van Ark “valse hoop” geeft door te zeggen dat ze het plan nog eens wil bekijken, maar ondertussen vasthoudt aan het principe van loondispensatie. SP’er Jasper van Dijk sprak van “een dooie mus” en “loondiscriminatie”, GroenLinks vreest dat er tweederangs werknemers ontstaan en de PVV noemt het een asociale bezuinigingsmaatregel.
Niet iedereen tegen
De coalitiepartijen D66 en ChristenUnie hebben nog veel vragen, maar vinden het goed dat Van Ark verder werkt aan haar wet. VVD en CDA steunen het plan volledig. Zij vinden het nieuwe systeem beter dan het huidige, waarin werkgevers wel het wettelijk minimumloon betalen en loonkostensubsidie krijgen voor het ‘verlies’ dat zij lijden door mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. De werkgevers vinden die regeling ingewikkeld.
Dit artikel stond op 26 april 2018 op www.supportmagazin.nl