Kabinet: merkbaar minder drempels voor mensen met een beperking

Of het nou gaat om wonen, sporten, werken, onderwijs en cultuur, zorg of vervoer: mensen met een beperking moeten in alle belangrijke onderdelen van het leven merkbaar minder drempels gaan ervaren. Het kabinet wil dat mensen met een beperking daarom op alle niveaus, van agendasetting tot uitvoering, betrokken worden bij het opstellen van plannen om Nederland toegankelijker te maken. Dat staat in het programma ‘Onbeperkt Meedoen’ dat het kabinet vandaag aan de Kamer heeft gestuurd.

Read More

Loket Tolkvoorzieningen naar UWV

In de maanden maart en april 2018 is er een internetconsultatie geweest over het wetsvoorstel om de tolkvoorziening voor de leefuren bij het UWV onder te brengen. Ondanks eerdere berichtgeving hierover in januari 2018 door Dovenschap, NBTG en NSV (Kamerbrief Harmonisatie Tolkvoorzieningen) waren toch veel tolken en tolkgebruikers overvallen door dit bericht.

De keuze voor het UWV roept bij tolken en tolkgebruikers bezwaren op die gebaseerd zijn op de ervaringen die zij tot nu toe met het UWV hebben. De andere beschikbare alternatieven waren de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een keuze voor DUO of SVB brengt echter andere problemen met zich mee, met name de onbekendheid met en kennis over de tolkvoorzieningen bij deze organisaties.

Read More

Gehoorschade voorkomen op de werkvloer

De sociale partners van de installatie- en isolatiebranches hebben samen de Arbocatalogus ‘Schadelijk geluid’ opgesteld. Deze Arbocatalogus geeft inzicht in de risico’s van schadelijk geluid op de werkvloer en de mogelijkheden om de risico’s te beperken en gehoorschade te voorkomen.

Werknemers in de installatie- en isolatiebranches werken regelmatig in een lawaaiige omgeving. Het geluid van mensen, machines en gereedschappen kan al gauw oplopen tot een geluidsniveau van meer dan 80 decibel, stellen de samenstellers van de catalogus.

Read More

Banenplan mensen met arbeidshandicap onder vuur

Een plan om meer mensen met een arbeidshandicap aan een baan te helpen, ligt steeds meer onder vuur. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) moest haar voorstel donderdag verdedigen in een kritische Tweede Kamer.
Oppositiepartijen als de SP en GroenLinks hameren op een alternatief “dat wel draagvlak heeft.” Ook mensen met een handicap zelf zeggen dat het plan van tafel moet omdat het nadelig uitpakt. De actiegroep Wij Staan Op! wil net voor het debat een petitie met ruim 80.000 handtekeningen aanbieden. Maar ook coalitiepartijen D66 en ChristenUnie willen meer weten over de gevolgen, ook omdat het Centraal Planbureau zich afvraagt of het voorstel wel een forse groei van banen oplevert.
Partner of vermogen
Van Ark zei dat er veel zorgen zijn over de zogenoemde partnertoets, die ertoe leidt dat mensen die samenwonen met een verdienende partner geen bijstandsuitkering krijgen. Die mensen gaan er in haar voorstel erg op achteruit. Ze wil daar nog eens naar kijken, net als naar de vermogenstoets, die onder meer over het spaargeld gaat.
PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk vindt dat Van Ark “valse hoop” geeft door te zeggen dat ze het plan nog eens wil bekijken, maar ondertussen vasthoudt aan het principe van loondispensatie. SP’er Jasper van Dijk sprak van “een dooie mus” en “loondiscriminatie”, GroenLinks vreest dat er tweederangs werknemers ontstaan en de PVV noemt het een asociale bezuinigingsmaatregel.
Niet iedereen tegen
De coalitiepartijen D66 en ChristenUnie hebben nog veel vragen, maar vinden het goed dat Van Ark verder werkt aan haar wet. VVD en CDA steunen het plan volledig. Zij vinden het nieuwe systeem beter dan het huidige, waarin werkgevers wel het wettelijk minimumloon betalen en loonkostensubsidie krijgen voor het ‘verlies’ dat zij lijden door mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. De werkgevers vinden die regeling ingewikkeld.
Dit artikel stond op 26 april 2018 op www.supportmagazin.nl

Een ervaringsverhaal van Angelita bij het provinciehuis.

Angelita met trots: ‘ het is heel prettig om met mijn gebarende collega’s te praten en werken’.

Angelita (41 jaar) is doof. Zij is geboren en opgegroeid in Suriname. In 1999 is Angelita getrouwd met haar dove partner en zij is op dat moment verhuisd naar Nederland. Samen met haar partner is zij in Den Bosch gaan wonen. Angelita heeft geen opleiding gehad en weinig werkervaring opgedaan in Suriname. Zij had moeite met Nederlandse taal. Dit maakt het lastig voor haar om in Nederland mee te draaien op de arbeidsmarkt. Voor haar is het een uitdaging om uit te zoeken hoe zij haar Nederlandse taal kan verbeteren en op zoek kan gaan naar een baan.

Daarnaast krijgt zij een hulp van een jobcoach van Werkpad om samen te solliciteren en kijken waar zij zou kunnen werken. Het is een enorme uitdaging voor hun beide, aangezien Angelita geen opleiding heeft gedaan en weinig werkervaring heeft opgedaan.

Gelukkig zijn er mogelijkheden met drie verschillende bedrijven. Ze mag bij deze bedrijven op bezoek gaan en een kijkje nemen. In 2001 vindt zij uiteindelijk een leuke baan bij het Provinciehuis in Den Bosch.

Read More

Val autistisch ICT-talent niet lastig met brainstormsessie

Organisaties die de spontane, sociaal behendige en flexibele werknemer tot norm verheffen, laten vele talenten links liggen, betoogt Martine Muller.

Mensen met autisme werken vaak én graag in sectoren waar nu een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten is: de ICT en de zorg. Dit is dan ook hét moment om iets te doen aan de hoge werkloosheid onder deze groep. Niet alleen kent de ICT een recordaantal onvervulde vacatures, ook de zogeheten ‘energietransitie’ loopt gevaar door een tekort aan installateurs van warmtepompen en zonnepanelen. 

Read More

Meer nodig om mensen met een beperking aan het werk te helpen

Mensen met een beperking hebben het lastig op de arbeidsmarkt, blijkt uit recente berichten in de media. Zo meldde dagblad Trouw dat 80% van de mensen met een beperking die vroeger bij sociale werkplaatsen terecht konden, na twee jaar zoeken nog steeds geen werk heeft. Ook uit een recent rapport van het College voor de Rechten van de Mens over het VN-verdrag handicap blijkt dat mensen met een beperking knelpunten ervaren bij het vinden en behouden van werk. De overheid heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat meer mensen met een beperking een baan krijgen, maar er is meer nodig.

Read More

Dove en bijna blinde Jeff uit Waspik ontroert en inspireert met lied

Dit artikel stond op 16 december 2016 op www.bd.nl 

WASPIK - Doof is hij al vanaf zijn geboorte. En blind wordt hij ook. Op YouTube zingt Jeff Horsten in een zelfgeschreven lied over zijn beperkingen. De 23-jarige Waspikker heeft het Syndroom van Usher, een zeer zeldzame aandoening. Toch verbaasde Jeff zijn omgeving. Met zijn lach, zijn creativiteit en zijn optimisme. ,,Ik wil inspireren. Ik zie mezelf niet als iemand met beperkingen. Ik ben gewoon Jeff.”

Het filmpje van het lied ‘Welkom in mijn wereldje’ is duizenden keren bekeken, tientallen mensen deelden het op Facebook. Enkele weken geleden is het filmpje online gezet. ‘Tranen’, ‘respect’ en ‘kippenvel’, zijn reacties op het indringende nummer. ,,Ik wil andere mensen met Usher laten zien dat ze niet alleen zijn”, zegt Jeff.

Read More

De samenleving maakt mij gehandicapt

Dit artikel stond op 26 februari 2018 op www.trouw.nl

Participerende burgers, zo heten invaliden tegenwoordig. De termen en denkbeelden over hen veranderen voortdurend, maar hun situatie is onveranderd beroerd.

Gaat niet lukken mevrouw”, zegt een NS-medewerker als ik om assistentie vraag bij het in- en uitstappen van de trein naar Utrecht voor de volgende ochtend. Heb ik wel de juiste instantie aan de lijn?

“Niet lukken? Hoezo niet?”

“Tja, we hebben geen mensen in Utrecht. Ik weet het niet precies, maar aan het eind van de ochtend kunt u best weer reizen hoor. Neemt u anders gewoon een taxi. Succes, mevrouw.”

Een uur later, in de stad: plassen! Ik moet nodig plassen! Maar er valt niks te plassen voor deze cafébezoeker. Het theater naast het café heeft wel een rolstoeltoilet maar de deur is op slot en ‘de sleutel... hé, die hing hier gisteren nog!’

Aan het eind van de avond: zal ik een betrouwbaar uitziend persoon vragen mijn pasje in de pinautomaat hoog boven mijn hoofd te steken? Ja, ja, ik weet het: “Nooit doen, mevrouwtje, u vraagt om problemen!”

Read More

Waar moet je op letten bij een vaststellingsovereenkomst?

Bij ontslagzaken wordt de vaststellingsovereenkomst gebruikt als de werkgever en de werknemer het eens zijn over het ontslag. Hierdoor wordt een gerechtelijke procedure vermeden. Daarnaast kan de werknemer het recht op een WW-uitkering behouden. Maar ben je verplicht akkoord te gaan met zo’n overeenkomst? Wat moet erin staan? En waarop moet je letten bij een vaststellingsovereenkomst om het recht te behouden op een WW-uitkering?

WW-uitkering
Uit een vaststellingsovereenkomst mag niet blijken dat de werknemer een verwijt valt te maken met betrekking tot het ontslag, anders vervalt je recht op een WW-uitkering. Dit is bijvoorbeeld het geval als er in de vaststellingsovereenkomst staat dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd omdat je als werknemer je werk niet naar behoren deed. Bij verwijtbaar ontslagen worden moet je verder denken aan zaken als diefstal, vechten op het werk en andere oorzaken die kunnen leiden tot een ontslag op staande voet. Daarnaast moet er ook duidelijk in vermeld worden dat het initiatief bij de werkgever ligt. Deze moet met de eerste zet komen om de arbeidsovereenkomst ten einde te laten komen. Verder moet de geldende opzegtermijn in acht worden genomen door de werkgever.

Read More

Vacature bij Werkpad, trajectbegeleider/jobcoach

Werkpad is een re-integratie/jobcoachbedrijf voor mensen met een zintuiglijke en/of communicatieve beperking en biedt begeleiding naar én op de arbeidsmarkt. Werkpad is een afdeling binnen de moederorganisaties Kentalis en Bartimeus .

Werkpad werkt landelijk en heeft o.a. locaties in Sint-Michielsgestel, Ermelo, Rotterdam, Zoetermeer, Amsterdam, Arnhem, Haren en Utrecht.

Bij Werkpad werken dertig mensen verdeeld over Nederland.

In verband met het vertrek van een collega uit het team in Amsterdam is Werkpad op zoek naar


 ARBEIDSCONSULENT / JOBCOACH

voor  28 uur

Voor de doelgroepen mensen met het Autisme Spectrum Stoornis en mensen met een auditieve en communicatieve beperking (doof, slechthorend en spraaktaalmoeilijkheden.)

Read More

Onrealistische eisen in vacature grootste afknapper voor sollicitant

Werkgevers die hoge eisen stellen in hun vacatures, kunnen zich beter even achter de oren krabben. Bijna de helft van de werkzoekenden knapt af op een onrealistische eisenlijst, zo blijkt uit onderzoek

Voor het onderzoek, uitgevoerd door hr-dienstverlener Unique, werden 2420 (potentiële) werkzoekenden gevraagd naar hun ervaringen met vacatures. Maar liefst 48 procent zegt af te haken wanneer ze een voor hen te hoge eisenlijst zien staan

,,Werkgevers hebben soms onrealistische verwachtingen van sollicitanten. Voor bijvoorbeeld een functie die geschikt zou zijn voor een pas afgestudeerde, vragen ze wel vijf jaar werkervaring,’’ zegt een woordvoerder van Unique. ,,Dat verschil praat je niet goed in een sollicitatiegesprek, waardoor mensen het niet eens proberen. Ze krijgen het gevoel dat ze überhaupt niet in aanmerking komen.'' Als werkgever vasthouden aan te hoge eisen, is niet slim. ,,De huidige krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat veel sollicitanten makkelijk verder kunnen kijken.’’

Read More

Na twee jaar zoeken heeft 80 procent van de arbeidsbeperkten die op de wachtlijst stonden voor de sociale werkplaats, nog steeds geen werk.

Arbeidsbeperkten die voorheen op sociale werkplaatsen terechtkonden, zijn in een uitzichtloze situatie beland nu zij onder de Participatiewet vallen en werk moeten vinden bij een reguliere werkgever. Dat lukt niet, blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW: 80 procent van hen had na twee jaar nog steeds geen werk gevonden.

De onderzoekers keken naar de elfduizend mensen die eind 2014 op de wachtlijst stonden voor een plek op de sociale werkplaats. Zij kunnen niet meer bij sociale werkplaatsen (SW-bedrijven) terecht omdat die sinds 2015 geen nieuw personeel mogen aannemen. Alleen de allerzwakste groep kan nog binnen de muren van de SW-bedrijven komen op een zogeheten beschutte werkplek.

Read More

Werken met een arbeidsbeperking levert meer op dan bijstand

Nieuwsbericht | 14-12-2017 | (artikel stond op www.trouw.nl)

Staatssecretaris Tamara van Ark koerst aan op een regeling waarbij het inkomen van mensen met een arbeidsbeperking wordt aangevuld tot minimumloon. Dit gaat om mensen die vanuit de Participatiewet met loondispensatie gaan werken. Als zij meer uren gaan werken, stijgt het inkomen mee.

Staatssecretaris Van Ark  gaat samen met gemeenten, werkgevers, cliëntenraden, vakbonden en andere betrokkenen een loonaanvullingsregeling ontwerpen die hier voor zorgt. Dat schrijft zij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. 

Read More

Sociale werkplaatsen moeten dicht, maar gaan onder een andere vlag verder. Met veel slechtere arbeidsvoorwaarden.

Op www.Trouw.nl lazen we het onderstaande artikel:

De deuren van de meeste sociale werkplaatsen zijn helemaal niet dicht. Sinds de komst van de Participatiewet in 2015 mag officieel niemand er meer in. Via natuurlijk verloop moeten de sociale werkplaatsen (plekken waar mensen met een handicap onder begeleiding aan de slag kunnen) over een bepaalde tijd niet meer bestaan. Maar intussen stromen gewoon nieuwe arbeidsbeperkten de sociale werkplaatsen binnen, maar nu onder een andere naam: ‘beschut werk’, en onder slechtere arbeidsvoorwaarden.

Read More

Drie vrouwen over de invloed van autisme op hun leven

Leven met autisme
Bij vrouwen valt autisme minder op dan bij mannen, waardoor de diagnose vaak laat wordt gesteld. Drie vrouwen vertellen hoe dit hun leven bepaalde. Dit artikel stond op NRC.nl


Vrouwen met autisme zouden de symptomen van hun aandoening beter ‘camoufleren’ dan mannen. Maar doordat dit veel energie kost, eindigen zij relatief vaak met een burnout of een depressie, bleek vier weken geleden uit een artikel in de wetenschapsbijlage van NRC. Hoewel autisme lang vooral als een mannenaandoening is gezien, komt de stoornis onder vrouwen mogelijk helemaal niet zoveel minder vaak voor, stelde hetzelfde artikel. Werd de man-vrouwverhouding tot voor kort geschat op vijf op één, volgens sommige onderzoekers komt twee op één dichter in de buurt.

Read More

Wat geeft energie in je werk?

Voor 8 cursisten met een visuele beperking draaide het de afgelopen dagen om ‘Energiemanagen in je werk’. ‘Tijdens de training is met elkaar hard gewerkt aan inzicht, (h)erkenning van de eigen werkstressoren en energiebronnen en het gezond communiceren hierover', aldus arbeidsconsulent Frank van der Helm. Daarnaast was er aandacht voor bewegen in de prachtige omgeving van Dennenheul in Ermelo, waar de training werd gegeven. Resultaat? Een persoonlijk actieplan en veel tips rijker.
Enkele reacties
‘Nooit doorgehad dat mijn visuele beperking zoveel impact heeft op mijn energie’;
‘Mede door deze training ga ik werk maken van het aanpassen van mijn computerwerkplek’;
‘Ik heb veel gehad aan de onderlinge contacten en ik vind het fijn te merken dat ik niet de enige ben die met een visuele beperking graag wil werken, maar het moeilijk vind om dit gezond vol te houden’.
Ben je tussen de 18 - 67 jaar, heb je een baan, een visuele beperking en ben je nieuwsgierig naar de training 'Energiemanagen in je werk'? De volgende training staat gepland op 4 en 5 april 2018.
Contact
Voor meer informatie over de training kun je contact opnemen met Frank van der Helm, arbeidsconsulent bij Bartiméus/Werkpad, telefonisch 0341 - 498 500 of per mail fvdhelm@bartimeus.nl.

Geen quotum voor arbeidsbeperkten

Doelstelling wet al behaald

Op grond van de enkele jaren geleden aangenomen Participatiewet moeten werkgevers in de periode 2013-2025 meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Per jaar wordt door de overheid beoordeeld of er in Nederland genoeg arbeidsgehandicapten in dienst zijn genomen. Voor eind 2016 zouden er 20.500 arbeidsgehandicapten een baan moeten hebben gekregen. Of dit aantal in 2016 is gehaald, wordt in de zomer van 2017 bekend. Mocht het resultaat tegenvallen dan kan de zogenaamde quotumwet in werking worden gesteld. Iedere individuele werkgever die 25 of meer medewerkers in dienst heeft moet dan een vastgesteld percentage aan arbeidsgehandicapten in dienst dient te hebben. Voor elke niet ingevulde baan zal er een boete van €5.000,- opgelegd worden, in de vorm van een opslag op de basispremie WAO/WIA.
Inmiddels is informeel uit de bekende cijfers al wel helder dat werkgevers in 2017 geen minimumaantal werknemers met een arbeidsbeperking in dienst hoeven te hebben.

Als uw onderneming minimaal 25 medewerkers kent, dan raden wij u aan om een overzicht te maken zodat u kunt inschatten hoeveel personen uit de doelgroep arbeidsgehandicapten uw organisatie al (vanaf 1 januari 2013) in dienst heeft. Zie hiervoor het doelgroepregister via de website van het UWV. Hiervoor moet u wel ingelogd zijn op het werkgeversportaal. In het doelgroepregister staan de volgende groepen geregistreerd:

  • Arbeidsbeperkten die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
  • Wajongers met arbeidsvermogen;
  • Mensen met een Wsw-indicatie (ook op de wachtlijst);
  • Mensen met een Wiw-baan/ID-baan.
  • Mensen met een medische beperking, ontstaan voor hun 18de verjaardag of tijdens studie, die zonder voorziening geen WML kunnen verdienen.