Module Horen en gehoord worden

Eendaagse module ‘Horen en gehoord worden’
24 maart 2022

Heb jij als (medisch) professional te maken met slechthorenden en wil je leren wat zij kunnen in hun werk? Doe dan de module ‘Horen en gehoord worden’ van het NSPOH bijscholingsprogramma. Deze module gaat in op de verzekeringsgeneeskundige en bedrijfsgeneeskundige aspecten van slechthorendheid. We besteden aandacht aan de kansen en beperkingen bij re-integratie. We staan ook stil bij het behoud van werk voor mensen met een auditieve handicap. Lees meer.