Mensen met een beperking kunnen straks hun vangnet houden als ze van baan veranderen


 

Mensen met een beperking kunnen straks hun vangnet houden als ze van baan veranderen

Voor 75 duizend mensen met een beperking wordt het aantrekkelijker om van baan te veranderen. Nu lopen zij het risico hun aanspraken op zogenoemd beschut werk te verliezen als zij aan een andere baan beginnen. Dat verandert. De oude aanspraken herleven als het nieuwe werk niet lukt.

Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen wil dit per 1 juli volgend jaar mogelijk maken. Tot die tijd kunnen burgers en betrokken organisaties inspraak leveren op haar voorstel, waarna het naar de Tweede Kamer gaat. ‘Het doel is ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen werken op het niveau van hun eigen kunnen en dat mensen geen belemmeringen ervaren om stappen te zetten in hun ontwikkeling’, aldus Schouten.

Lees meer in dit artikel uit de Volkskrant.