Werkpad is al jaren dé specialist in het begeleiden van werkgevers en werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt voor speciale doelgroepen.

De dienstverlening van Werkpad wordt voortgezet vanuit de twee organisaties Bartiméus en Kentalis.

Kentalis doet dat voor dove en slechthorende mensen, mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of mensen met autisme.

Bartiméus doet dat voor blinde en slechtziende mensen.

Bent u op zoek naar werk of wilt u werk behouden, ga naar de nieuwe websites van Kentalis Werkpad en Bartimeus.
Of klik op het logo dan komt u rechtstreeks bij deze organisaties terecht.