Hoe klinkt tinnitus?


Hoe klinkt tinnitus?

Tinnitus kan sterk variëren in soort geluid en de luidheid ervan.  Begrip uit je omgeving is heel belangrijk. Hoe leg je uit aan anderen hoe belastend het is? Maak bijvoorbeeld gebruik van de geluidsfile ‘Tinnitus geen gehoor’. Hierop staan ruim 150 tinnitusgeluiden.  Deze geluidfile kan helpen je eigen geluid te duiden. Je kunt je eigen tinnitusgeluid opzoeken en dat laten horen aan anderen. Aan je arts bijvoorbeeld of aan collega’s, familie en vrienden Zo wordt het voor hen beter te begrijpen wat tinnitus eigenlijk is. De file bevat een gesproken inleiding door Thom de Graaf. Na aanschaf krijgt je de file via ‘We Transfer’ toegezonden. Bestel de geluidsfile op de website van Hoormij.