Een gekmakend systeem dat banen kost

We hebben een doolhof aan regels en wetgeving in het sociaal domein gecreëerd in Nederland. Het is zo complex geworden dat bijna niemand het overzicht nog heeft en zonder hulp van een financieel specialist loop je compleet vast in dit doolhof. Wet- en regelgeving is zo ingewikkeld geworden doordat alles in elkaar grijpt: zorg, jeugd, wonen, uitkeringen en werk. Als je in het ene systeem iets wijzigt, heeft dat consequenties voor een ander systeem.
Uit het recente onderzoek ‘Als verrekenen een beperking is’ dat is gemaakt in opdracht van UWV wordt bijvoorbeeld pijnlijk duidelijk dat door die complexe wetgeving mensen financieel behoorlijk in de knel kunnen komen wanneer zij vanuit een bijstandsuitkering willen gaan werken. Op het moment dat je parttime gaat werken naast je uitkering, is de kans groot dat je er netto op achteruit gaat. Je zou denken dat werken loont, maar niets is minder waar. Wanneer door loon je inkomsten hoger worden, heeft dat invloed op andere inkomsten zoals zorg- en huurtoeslag. Uit een enquête onder 800 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijkt dat maar liefst 61% in de financiële problemen is gekomen toen zij vanuit een uitkering parttime gingen werken. En 92% krijgt stress van de financiële onzekerheid die werken vanuit een uitkering oplevert. Daarom zegt 1 op de 3 niet te willen gaan werken, maar te kiezen voor de zekerheid van de uitkering. Hoe zonde is dat! Werk is immers zoveel meer dan alleen geld verdienen. Het biedt zingeving, zorgt ervoor dat je onder de mensen komt en je hoort ergens bij. Maar nu zorgt het systeem alleen maar voor meer afstand tot de arbeidsmarkt. Om gek van te worden!
De Blik van…. Erik Dannenberg
In een nieuwe aflevering van de video-serie De Blik van… praten wij met Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa, over deze regelgekte. Volgens Dannenberg is het systeem één grote draak geworden waarvan nog maar weinig mensen het overzicht hebben en waar werknemers én werkgevers in vastlopen. Dannenberg zou het liefst een nieuw systeem willen bouwen dat de burger snapt en waarbij de overheid zich weer als één overheid presenteert aan de inwoner.
Werknemer Gerard Sangers
In deze aflevering van De Blik van.. vertelt Gerard Sangers over zijn ervaringen met het systeem wanneer hij naast zijn bijstandsuitkering verschillende nul uren-contracten heeft. Uiteindelijk blijkt het flexwerk hem geld te kosten in plaats van op te leveren terwijl volgens Gerard parttime werk toch een opstapje zou moeten zijn om uit de uitkering te komen. Hij voelt zich door het systeem gevangen in de bijstand.
Werkgever Evelien van den Bosch
Werkgever Evelien van den Bosch heeft altijd plek in haar team voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Evelien vindt dat iedereen mee moet kunnen doen in deze maatschappij, maar het wordt werkgevers veel te moeilijk gemaakt met alle verschillende regelingen en constructies. Zij pleit voor één loket waar de werkgever alles kan regelen zodat het minder tijd en energie kost om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen.
Benefit councelor Daniëlle Beevendorp
In de gemeente Haarlem kunnen mensen die vanuit een uitkering gaan werken een financieel onafhankelijk advies krijgen van benefit councelor Daniëlle Beevendorp. En dat is hard nodig want de wet- en regelgeving is te ingewikkeld. Verschillende instanties hebben verschillende regels. Wat de financiële consequenties zijn als je vanuit een uitkering gaat werken, is daarom moeilijk in te schatten voor een leek. Daniëlle kan mensen overzicht geven, zodat ze voordat ze beginnen met werken, weten wat hun nieuwe financiële situatie wordt. En die zekerheid helpt mensen om de stap naar werk te durven zetten.