‘Duizenden werknemers te lang in ziektewet door keuringsstop bij UWV’

In het kort

  • Het UWV kan door een tekort aan artsen minder mensen keuren voor de ziektewet.
  • Daardoor zitten mensen die al beter zijn nog thuis en lopen kosten voor werkgevers door.
  • Volgens private uitvoerder Acture zijn de keuringen stopgezet. Het UWV ontkent dat.

Goed te zien dat u mogelijk anderen inspireert met onze journalistieke content. We vragen u enkel voor persoonlijk gebruik onze content te kopiëren, om geen inbreuk te maken op onze Algemene Voorwaarden. Vraag anders naar onze bedrijfslicenties via klanten@fdmediagroep.nl.

Door een tekort aan artsen bij het UWV blijven duizenden werknemers onnodig lang in de ziektewet hangen. In een brief aan het UWV noemt het Platform van Private Uitvoerders Sociale Zekerheid (PPUSZ) de situatie schrijnend. De branchevereniging dringt aan op een snelle oplossing. Volgens marktleider Acture is zelfs sprake van een keuringsstop.

‘UWV-artsen beoordelen sinds begin dit jaar niet meer of een werknemer na één jaar ziekte voldoende hersteld is om te werken, hoewel dit hun wettelijke taak is. Dat kost werkgevers nu al tientallen miljoenen euro’s’, zegt bestuursvoorzitter Maudie Derks van Acture. Werkgevers of verzekeraars moeten de uitkering doorbetalen, ook als de betrokken werknemer niet meer ziek is.

Achterstanden

Wie bijna een jaar ziek thuiszit, moet een keuring door het UWV ondergaan. Dit heet de Eerstejaars ziektewet-beoordeling (EZWB). Volgens Derks wijst de ervaring uit dat zes op de tien werknemers daarna weer aan de slag kunnen. Na het eerste ziektejaar wordt de beoordeling verbreed. De arts kijkt niet alleen of iemand het eigen werk aankan, maar ook naar ander passend werk. Als dat bij een andere werkgever is, heet dat het tweede spoor.

Het UWV ontkent dat de keuringen zijn stopgezet. Dit zou daarom geen verklaring kunnen zijn dat de kosten oplopen. De uitvoeringsinstelling erkent wel dat er achterstanden zijn. Om die weg te werken, ligt er een plan om artsen meer met de regie en minder met de uitvoering te belasten. ‘UWV voert ook in 2021 de EZWB binnen de mogelijkheden uit, net als voorgaande jaren. We slagen erin om 81% van de EZWB’s te verrichten.’ De dienst moet er jaarlijks gemiddeld 40.000 doen.

Schadelast

Volgens Derks hebben de uitvoerders geen greep meer op het proces van herstel en re-integratie, doordat het UWV zijn wettelijke plicht verzaakt. ‘Dat legt een bom onder het hybride stelsel.’ De markt wordt hybride genoemd, omdat werkgevers de risico’s op ziekte en arbeidsongeschiktheid zowel bij private uitvoerders als bij het UWV kunnen verzekeren.

De uitvoerders klagen al langer over de dubbele pet van het UWV. De dienst is hun concurrent, maar kan ook loonsancties opleggen als werkgevers zich onvoldoende inspannen om voormalige werknemers weer aan het werk te krijgen.

Derks kan de 81% die het UWV noemt niet thuisbrengen. Bij de 460 beoordelingen waar Acture nog op zit te wachten, zitten 388 mensen precies op de termijn van een jaar en de rest al langer. ‘Dat is niet 81%, maar 116% negatief!’ Dat de achterstanden zich bij marktleider Acture zouden ophopen, wil er bij haar niet in.

Ook de PPUSZ stelt dat werknemers onnodig lang in de ziektewet of WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) zitten. ‘Hun re-integratiemogelijkheden worden ernstig beperkt en er is een aanzienlijke financiële schadelast ontstaan voor eigenrisicodragers en private uitvoerders.’

Dubbele pet

Bedrijven die het door corona toch al moeilijk hebben, worden met extra lasten opgezadeld. Acture, dat een marktaandeel van circa 10% heeft, ziet na vier maanden al een schadepost van meer dan €5 mln. Onverzekerde werkgevers zien die extra lasten meteen. Bij andere slaan de kosten later neer in de verzekeringspremies.

Volgens Derks heeft het UWV nooit laten weten dat de keuringen zijn gestopt en niet gereageerd op een aanbod om capaciteit uit te lenen aan het UWV. ‘Dat vind ik nog het allerergste. We zouden die achterstand in zes weken kunnen inlopen.’ Acture-artsen werken ook voor het UWV of beschikken volgens Derks over dezelfde kwalificaties. Het PPUSZ heeft dit aanbod afgelopen week schriftelijk herhaald.