Discussie over positie bedrijfsarts na wetswijziging

 

 

Discussie over positie bedrijfsarts na wetswijziging

De onafhankelijkheid van bedrijfsartsen is niet in het geding. Dat laat de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) weten in een reactie op berichtgeving van FNV. De vakbond heeft een meldpunt geopend voor ervaringen van zieke werknemers over bedrijfsartsen.

FNV heeft het meldpunt in het leven geroepen omdat de vakbond zich zorgen maakt over de plannen van het kabinet om het medische oordeel van de bedrijfsarts leidend te maken bij de toets op de re-integratie-inspanningen (RIV-toets). Nu is het nog zo dat de verzekeringsarts van UWV het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer beoordeelt. Het wegnemen van de controlefunctie van UWV zou ten koste gaan van de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen en arbodiensten. Ook kunnen gemiste re-integratiekansen niet meer hersteld worden. FNV voorziet dat er door het wetsvoorstel structureel 4.000 zieke werknemers extra in de WIA terecht zullen komen.

Meldpunt leidt af van bezwaarmogelijkheden
Volgens de NVAB zijn deze zorgen onnodig. De beroepsvereniging meent dat de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen zorgvuldig geborgd is via de artseneed en het professioneel statuut van de bedrijfsarts. De NVAB maakt zich op haar beurt weer zorgen om het meldpunt van FNV. Het zou zieke werknemers afleiden van de officiële bezwaarmogelijkheden die zij al hebben. Zo is het belangrijk dat zieke werknemers twijfels, een verschil van inzicht of klachten over de bedrijfsarts eerst met de bedrijfsarts zelf bespreken. Ook kunnen zij een deskundigenoordeel of second opinion aanvragen en is er al een wettelijk geregelde klachtenprocedure.

Verlichting van capaciteitsproblemen UWV
Het wetsvoorstel moet loonsancties voor werkgevers vanwege een medisch verschil van inzicht tussen de verzekeringsarts van UWV en de bedrijfsarts voorkomen. Als het wetsvoorstel wet wordt, toetst de arbeidsdeskundige van UWV of de werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben uitgevoerd die passen binnen het advies van de bedrijfsarts. Het voorstel is herhaaldelijk uitgesteld en na de Tweede Kamerverkiezingen controversieel verklaard, maar ligt nu toch weer op tafel in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel kan een verlichting van de capaciteitsproblemen bij UWV betekenen.

Dit artikel staat ook op  Rendement Online