Online workshop Grip op je energie met een auditieve beperking

Online workshop Grip op je energie met een auditieve beperking Donderdag 7 oktober 2021 van 16.00-17.30 uur Locatie: Online Werkpad in samenwerking met Slechthorend Amsterdam. Meer info vind je hier. Informatie en opgeven: Marja de Kinderen, mdekinderen@outlook.nl of 06 21…

Werkfit improvisatietraining voor mensen met autisme en andere belangstellenden

Werkfit improvisatietraining voor mensen met autisme en andere belangstellenden Cyclus van 6 bijeenkomsten, vrijdagochtend start op 3 september 2021. De aansluitende data zijn 17 september, 8 – 22 oktober en 5 – 19 november 2021 van 10.00 tot 12.00 uur…

VNG en UWV: zeven bouwstenen voor betere arbeidsmarktondersteuning

Voor het eerst doen UWV en gemeenten gezamenlijk een oproep aan het nieuwe kabinet middels een brief aan de informateur. UWV en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) hebben een gezamenlijke publieke verantwoordelijkheid voor inwoners die aan de zijlijn van de arbeidsmarkt…

GESPREKSRICHTLIJNEN VOOR COMMUNICATIE MET DOVEN EN SLECHTHORENDEN

Communicatie niet vanzelfsprekend Horende mensen vinden communicatie vanzelfsprekend; voor doven en slechthorenden is dat vaak niet zo. Voor hen moet de communicatie vaak in meer of mindere mate aangepast worden. Voor horenden is dat in het begin vaak erg moeilijk,…

Ook dove mensen moeten makkelijk kunnen bellen met de BelastingTelefoon

Van een medewerker van de belastingdienst kregen we deze blog toegestuurd. Veel leesplezier. Sinds kort biedt de Belastingdienst KPN Teletolk aan. Hierdoor kunnen doven en slechthorenden beeldbellen met de Belastingtelefoon. Projectmanager klantbalies Richard Boeijen vertelt erover: “Ik wil doven en…

Extra geld voor de begeleiding van kwetsbare jongeren naar werk

De 35 arbeidsmarktregio’s krijgen extra geld om jongeren in het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs te begeleiden naar werk. Voor het schooljaar 2020-2021 was hier al 8,5 miljoen euro voor beschikbaar gemaakt door staatssecretaris Van Ark (SZW). Zij maakt aanvullend…

Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten vernieuwd

 Wat houdt de banenafspraak in? Wie horen er tot de doelgroep? Wie houdt de voortgang bij? Hoe staat het nu met de registratieduur in het doelgroepregister? En wat is het verschil tussen quotumheffing en quotumpercentage?  Het ministerie van SZW actualiseerde…

UWV houdt bij oordeel re-integratie rekening met corona

Werkgevers die door de coronacrisis niet kunnen voldoen aan re-integratieverplichtingen, kunnen rekenen op coulance van UWV. Dit vermeldt UWV in een addendum bij de Werkwijzer Poortwachter. 3 april 2020 | van www.rendement.nl Door de maatregelen rondom COVID-19 kan het re-integratieproces van…

Werktijdverkorting nu ook mogelijk door coronavirus

20 februari 2020 | Door redactie HR Rendement Organisaties die door het coronavirus tijdelijk minder werk hebben voor hun werknemers vallen nu ook onder de regeling werktijdverkorting. Hierdoor kunnen werkgevers voor hun werknemers een tijdelijke WW-uitkering voor de niet-gewerkte uren ontvangen. De…

Informatiebijeenkomst Tinnitus en Werk Rotterdam

Werkpad organiseert de informatiebijeenkomst Tinnitus en Werk. Werkpad biedt op gebied van werk re-integratie, arbeidsdeskundig advies, loopbaanbegeleiding en jobcoaching. Voor iedereen die last ervaart van Tinnitus en hierdoor problemen ervaart op het werk Voor iedereen die Tinnitus heeft en op…

Gestroomlijnd proces loonkostensubsidie in de maak

Het ‘breed offensief’ voor werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking krijgt zijn beslag. Afgelopen week werd het wijzigingsvoorstel voor de Participatiewet van staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) gepubliceerd ter internetconsultatie. Zie https://www.internetconsultatie.nl/participatiewet_breed_offensief Wat zijn de belangrijkste…

Werkpad heeft onderzoek onder werkgevers laten uitvoeren naar de inzetbaarheid van medewerkers met een visuele beperking

Werkpad heeft onderzoek onder werkgevers laten uitvoeren naar de inzetbaarheid van medewerkers met een visuele beperking Er is veel onbekendheid onder werkgevers in Nederland over het werk dat een slechtziende of blinde medewerker kan uitvoeren. Ook zijn er vooroordelen over…

Het Regeerakkoord, een vooruitblik op 2019

Het Regeerakkoord, een vooruitblik op 2019

De meest opvallende maatregelen uit het Regeerakkoord zijn de kortere periode van loondoorbetaling en de regelingen voor zzp-ers. Er is duidelijkheid over de periode van loondoorbetaling en voor de WIA. Of er nu wel of niet een verplichte regeling voor zzp-ers komt is nog onduidelijk.

Aanscherping instroomeis en schattingsbesluit WIA van de baan

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft toch afgezien van aanscherping van het schattingsbesluit in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Ook een strengere inkomenseis voor de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 80-99 komt er niet.

De bewindsman schrapt de in het regeerakkoord aangekondigde maatregelen om tegemoet te komen aan de sociale partners. Vooral werknemersorganisaties zijn tegen aanscherping van de WIA-criteria. In plaats daarvan komt er een werkgroep met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Die gaat onderzoeken hoe de arbeidsparticipatie van volledig en gedeeltelijk arbeidsongeschikten kan worden verhoogd.

Hoe minder je hoeft te onthouden, hoe minder stress – zo simpel is het’

Steeds achter de feiten aan lopen – Blendle-manager Rick Pastoor kent het gevoel. Om niet langer overspoeld te worden, ontwikkelde hij een slimme methode om de grip op zijn werk en privéleven weer terug te krijgen. Veel werkenden kennen vast…

EEN ARBEIDSGEHANDICAPTE AANNEMEN? ZO DOE JE DAT!

Volgens het Centraal Bureau Statistiek Nederland telt zo’n 1.7 miljoen arbeidsgehandicapten. Iets meer dan 1 miljoen hiervan zijn officieel arbeidsongeschikt verklaard, maar 660.000 behoren nog steeds tot de beroepsbevolking. Door een ziekte of een (mentale, psychische, lichamelijke of zintuigelijke) handicap worden…

Negatieve referentie van je ex-werkgever: kans op nieuwe baan verkeken?

Je herkent het vast wel: je bent op zoek naar een nieuwe uitdaging in je werk en je mogelijk nieuwe werkgever vraagt je referenties van je vorige werkgevers te geven. Maar wat nou als je vorige werkgever en jij niet zo goed uit elkaar zijn gegaan? Mag je dan de referentie weigeren? En mag je ex-werkgever überhaupt een negatieve referentie over jou geven? Straks gaat je droombaan hierdoor aan je neus voorbij! In deze blog lees je hoe het zit.

Leven met autisme: niet raar meer, maar er valt nog veel te winnen

09 november 2018 07:57 Bron. www.rtlnieuws.nl Mensen met autisme werden vroeger als gek bestempeld en achterin de klas gezet. Want die mensen ‘waren maar raar’. Nu, veertig jaar nadat de Nederlandse Vereniging voor Autisme is opgericht, is dat beeld veranderd.…

Onderzoek: jobcoaching werkt

Jobcoaching op de werkvloer heeft meerwaarde. Dat blijkt uit een onderzoek naar de inzet van jobcoaching, in opdracht van SBCM en Cedris. Met acht casestudies vergaarden De Beleidsonderzoekers inzicht in de waarde, de randvoorwaarden en de behoeftes rondom jobcoaching op de werkplek, vanuit het perspectief van de jobcoaches, uitvoeringsorganisaties (UWV of gemeenten), werkgevers en cliënten (de werknemers).

Kan werknemer rouwverlof opnemen na overlijden van naaste?

Op de website www.rendement.nl lazen we onderstaand artikel: Na het overlijden van een familielid, vriend of andere naaste, heeft een werknemer vaak behoefte aan vrije tijd voor het verwerkingsproces. Mogelijk kan hij rouwverlof opnemen, maar een wettelijk recht hierop bestaat…
Lettertype formaat aanpassen