Het Regeerakkoord, een vooruitblik op 2019

Het Regeerakkoord, een vooruitblik op 2019

De meest opvallende maatregelen uit het Regeerakkoord zijn de kortere periode van loondoorbetaling en de regelingen voor zzp-ers. Er is duidelijkheid over de periode van loondoorbetaling en voor de WIA. Of er nu wel of niet een verplichte regeling voor zzp-ers komt is nog onduidelijk.

Aanscherping instroomeis en schattingsbesluit WIA van de baan

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft toch afgezien van aanscherping van het schattingsbesluit in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Ook een strengere inkomenseis voor de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 80-99 komt er niet.

De bewindsman schrapt de in het regeerakkoord aangekondigde maatregelen om tegemoet te komen aan de sociale partners. Vooral werknemersorganisaties zijn tegen aanscherping van de WIA-criteria. In plaats daarvan komt er een werkgroep met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Die gaat onderzoeken hoe de arbeidsparticipatie van volledig en gedeeltelijk arbeidsongeschikten kan worden verhoogd.

Hoe minder je hoeft te onthouden, hoe minder stress – zo simpel is het’

Steeds achter de feiten aan lopen – Blendle-manager Rick Pastoor kent het gevoel. Om niet langer overspoeld te worden, ontwikkelde hij een slimme methode om de grip op zijn werk en privéleven weer terug te krijgen. Veel werkenden kennen vast…

EEN ARBEIDSGEHANDICAPTE AANNEMEN? ZO DOE JE DAT!

Volgens het Centraal Bureau Statistiek Nederland telt zo’n 1.7 miljoen arbeidsgehandicapten. Iets meer dan 1 miljoen hiervan zijn officieel arbeidsongeschikt verklaard, maar 660.000 behoren nog steeds tot de beroepsbevolking. Door een ziekte of een (mentale, psychische, lichamelijke of zintuigelijke) handicap worden…

Negatieve referentie van je ex-werkgever: kans op nieuwe baan verkeken?

Je herkent het vast wel: je bent op zoek naar een nieuwe uitdaging in je werk en je mogelijk nieuwe werkgever vraagt je referenties van je vorige werkgevers te geven. Maar wat nou als je vorige werkgever en jij niet zo goed uit elkaar zijn gegaan? Mag je dan de referentie weigeren? En mag je ex-werkgever überhaupt een negatieve referentie over jou geven? Straks gaat je droombaan hierdoor aan je neus voorbij! In deze blog lees je hoe het zit.

Henk Kortschot, de blinde telefonist van het Slotervaart MC

Sinds het faillissement is aangevraagd, werkt hij dubbel zo hard. Henk Kortschot, de blinde telefonist van het Slotervaart MC, Hij wil alle patiënten die bellen, helpen. Al decennia is hij ‘de stem’ van het ziekenhuis. Henk neemt de telefoon op alsof hij…

Leven met autisme: niet raar meer, maar er valt nog veel te winnen

09 november 2018 07:57 Bron. www.rtlnieuws.nl Mensen met autisme werden vroeger als gek bestempeld en achterin de klas gezet. Want die mensen ‘waren maar raar’. Nu, veertig jaar nadat de Nederlandse Vereniging voor Autisme is opgericht, is dat beeld veranderd.…

Onderzoek: jobcoaching werkt

Jobcoaching op de werkvloer heeft meerwaarde. Dat blijkt uit een onderzoek naar de inzet van jobcoaching, in opdracht van SBCM en Cedris. Met acht casestudies vergaarden De Beleidsonderzoekers inzicht in de waarde, de randvoorwaarden en de behoeftes rondom jobcoaching op de werkplek, vanuit het perspectief van de jobcoaches, uitvoeringsorganisaties (UWV of gemeenten), werkgevers en cliënten (de werknemers).

Kan werknemer rouwverlof opnemen na overlijden van naaste?

Op de website www.rendement.nl lazen we onderstaand artikel: Na het overlijden van een familielid, vriend of andere naaste, heeft een werknemer vaak behoefte aan vrije tijd voor het verwerkingsproces. Mogelijk kan hij rouwverlof opnemen, maar een wettelijk recht hierop bestaat…
Font Resize