Extra geld voor de begeleiding van kwetsbare jongeren naar werk

De 35 arbeidsmarktregio’s krijgen extra geld om jongeren in het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs te begeleiden naar werk. Voor het schooljaar 2020-2021 was hier al 8,5 miljoen euro voor beschikbaar gemaakt door staatssecretaris Van Ark (SZW). Zij maakt aanvullend…

Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten vernieuwd

 Wat houdt de banenafspraak in? Wie horen er tot de doelgroep? Wie houdt de voortgang bij? Hoe staat het nu met de registratieduur in het doelgroepregister? En wat is het verschil tussen quotumheffing en quotumpercentage?  Het ministerie van SZW actualiseerde…

UWV houdt bij oordeel re-integratie rekening met corona

Werkgevers die door de coronacrisis niet kunnen voldoen aan re-integratieverplichtingen, kunnen rekenen op coulance van UWV. Dit vermeldt UWV in een addendum bij de Werkwijzer Poortwachter. 3 april 2020 | van www.rendement.nl Door de maatregelen rondom COVID-19 kan het re-integratieproces van…

Werktijdverkorting nu ook mogelijk door coronavirus

20 februari 2020 | Door redactie HR Rendement Organisaties die door het coronavirus tijdelijk minder werk hebben voor hun werknemers vallen nu ook onder de regeling werktijdverkorting. Hierdoor kunnen werkgevers voor hun werknemers een tijdelijke WW-uitkering voor de niet-gewerkte uren ontvangen. De…

Informatiebijeenkomst Tinnitus en Werk Rotterdam

Werkpad organiseert de informatiebijeenkomst Tinnitus en Werk. Werkpad biedt op gebied van werk re-integratie, arbeidsdeskundig advies, loopbaanbegeleiding en jobcoaching. Voor iedereen die last ervaart van Tinnitus en hierdoor problemen ervaart op het werk Voor iedereen die Tinnitus heeft en op…

Gestroomlijnd proces loonkostensubsidie in de maak

Het ‘breed offensief’ voor werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking krijgt zijn beslag. Afgelopen week werd het wijzigingsvoorstel voor de Participatiewet van staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) gepubliceerd ter internetconsultatie. Zie https://www.internetconsultatie.nl/participatiewet_breed_offensief Wat zijn de belangrijkste…
Font Resize