Anti-discriminatieplan vraagt om actie werkgevers


Anti-discriminatieplan vraagt om actie van werkgevers

Om ongelijke behandeling op het werk tegen te gaan, is het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2022-2025 gelanceerd. Eén van de onderdelen hiervan is het wetsvoorstel dat werkgevers verplicht om anti-discriminatiebeleid op te stellen voor de werving en selectie.

Het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt is iets van de lange adem. In 2014 en 2018 werd er ook een actieplan opgesteld. De problemen zijn echter nog niet verdwenen en dus heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een vervolg gepresenteerd.

Het nieuwe actieplan (pdf) bevat diverse maatregelen om gelijkwaardige kansen te bevorderen.