Werkzoekenden & werkenden

Hulp bij het solliciteren
Heb je moeite met horen of zien, of heb je een vorm van autisme of TOS en ben je op zoek naar een leuke uitdagende baan? Werkpad kan je hierbij ondersteunen. Werkpad beschikt over een groot, landelijk netwerk van werkgevers en begeleidt je snel en adequaat naar een baan die het beste bij jou past.

Elk traject is afgestemd op  jouw mogelijkheden, kansen en beperkingen. Een arbeidconsulent van Werkpad helpt je graag bij het vinden van een baan. De arbeidsconsulent kan je helpen bij het opstellen van een curriculum vitae (cv), het schrijven van sollicitatiebrieven, adviseren in beroepskeuze, of samen de arbeidsmarkt verkennen.

In samenwerking met Kentalis en Bartiméus helpt Werkpad ook mensen die een te grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben om betaald werk te doen. We brengen dan samen in kaart wat de belemmeringen zijn die hiertoe geleid hebben en hoe we deze eventueel kunnen opheffen. Het doel is om de cliënt weer volwaardig te laten deelnemen in de maatschappij. Dit kan onder andere bekostigd worden uit de Participatiewet of via een indicatie vanuit de zorgverzekeraar of WMO-gelden.

Begeleiding op de werkplek
Werkpad is een door het UWV erkende jobcoachorganisatie. Als je niet goed kan horen, zien, autisme of TOS hebt, kan het lastig zijn om goed en prettig te werken. De omgeving, zoals je collega’s of leidinggevende, begrijpt je soms verkeerd of helemaal niet. De arbeidsconsulent ondersteunt je op je werkplek door uitleg te geven aan je collega's en zal samen met jou je werkomgeving prettiger maken. Hij geeft informatie over jouw beperking, maar ook communicatietips en advies over aanpassingen en het op maat organiseren van je werkplek. De arbeidsconsulent kan je werkgever ook informeren over wet- en regelgeving en ondersteunen bij het verwerven van voorzieningen en subsidies.

Werkpad kan je ook helpen als je langdurig ziek bent. De arbeidsconsulent kan samen met jou en je werkgever een plan opstellen om de problemen op te lossen en je werk te hervatten. Dat kan betekenen dat er aanpassingen aan je werkplek worden gedaan, dat je andere werkzaamheden gaat doen of dat je - samen met de arbeidsconsulent - op zoek gaat naar een beter passende functie.

Mobiliteit / loopbaanadvies
Er zijn werknemers die om wat voor reden dan ook geconfronteerd worden met vragen over hun functioneren of de plek in de organisatie. Vragen zoals: doe ik mijn werk nog met overtuiging? Zit ik wel op de juiste plek? Haal ik voldoende voldoening uit mijn werk? Vragen over capaciteiten en vaardigheden. In welke richting kan en wil ik mij verder ontwikkelen?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden kan je een loopbaanadviestraject voeren met een loopbaanadviseur of  het traject “Zicht op je Loopbaan”  kan worden ingezet. 

Wil je meer weten over wat Werkpad voor jou kan betekenen? Bel of mail ons dan: 
073-5588396 of info@werkpad.nl.