Met oog en oor voor kansen, mogelijkheden en talent 

Voor wie?
Wij leggen verbindingen tussen werkzoekenden en de arbeidsmarkt, tussen mensen met een zintuiglijke en/of communicatieve beperking en de maatschappij. Ook tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Werkpad stelt zich ten doel dat zoveel mogelijk mensen met een zintuiglijke en/of communicatieve beperking met succes een passende en duurzame arbeidsplaats verwerven of behouden.

Werkpad is gespecialiseerd in de ondersteuning van:

  • Mensen met een auditieve beperking (doof/slechthorend/gehoorbeperkingen)
  • Mensen met een visuele beperking (blind, slechtziend)
  • Mensen met communicatieve beperkingen (Autisme, ADHD etc.)
  • Mensen met Taal Ontwikkeling Stoornis (TOS)

Elke doelgroep heeft eigen, specifieke kenmerken en beperkingen, maar al deze mensen hebben gemeen dat zij op het werk problemen kunnen ondervinden in de communicatie met anderen. Werkpad is uiterst deskundig op dit gebied en weet de werkomgeving van de werknemer zo goed mogelijk aan te passen of te organiseren, in samenspraak met de werkgever. Werkpad is expert op het gebied van communicatie en arbeid. Mensen met een zintuiglijke en/of communicatieve beperking zijn doorgaans zeer gemotiveerde werknemers, met een sterke gedrevenheid om goed te functioneren. Zij geven blijk van doorzettingsvermogen, taakgetrouwheid en loyaliteit.

Expertise
De arbeidsconsulenten van Werkpad kennen als geen ander de mogelijkheden van mensen met een zintuiglijke/communicatieve beperking. Naast consulenten die gebarentaal beheersen, hebben wij specialisten in huis op het gebied van audiologie, slechtziendheid, autisme en TOS. Én we kennen de arbeidsmarkt. 

Lees meer over onze dienstverlening