Voor werkgevers & professionals

Wilt u invulling gaan geven aan het MVO-beleid binnen uw organisatie? Vraagt u zich af wat de banenregeling en Quotumwet voor u betekent? Bent u op zoek naar meer innovatief vermogen en creativiteit binnen uw onderneming? Dan is Werkpad uw partner! Werkpad is een landelijk expertisebedrijf op gebied van werken met een auditieve, visuele of communicatieve beperking. We zijn gespecialiseerd in re-integratie en informeren u graag over de mogelijkheden binnen uw organisatie. 

De meerwaarde van de Participatiewet voor uw organisatie
Werkgevers willen graag meewerken aan de realisatie van een grotere deelname van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. Maar dan wel op een verantwoorde wijze en op de plekken waar het kan. Werkpad wil samen met u de meerwaarde voor uw organisatie onderzoeken van de Participatiewet. Bijvoorbeeld door de inzet van mensen met specifieke kwaliteiten als gevolg van of ondanks hun beperking. Door onze expertise zijn we voor u de uitgelezen partner.

Ondersteuning werkgevers en arbeidsdeskundigen
Niet elke werkgever heeft ervaring met werknemers met een zintuiglijke en/of communicatieve beperking. Daarom geeft Werkpad werkgevers, arbodienst, leidinggevenden en collega’s voorlichting en advies. Bijvoorbeeld over de beperking, de communicatie met de cliënt of aanpassingen op de werkplek. Ook informeren onze arbeidsconsulenten werkgevers over de wet- en regelgeving en bieden zij ondersteuning bij het aanvragen van voorzieningen en subsidies.

Preventie 
Wij bieden ondersteuning op de werkvloer en geven advies over eventuele werkplekaanpassingen. Want een passende werkplek vergroot niet alleen de capaciteit en productiviteit van een werknemer, maar creëert een omgeving waarin hij zich zeker voelt en dus optimaal kan presteren. De kans op uitval wordt hiermee aanzienlijk verkleind. 

Dienstverlening bij Wet Verbetering Poortwachter en Outplacement
Wanneer een werknemer door toenemende klachten problemen ondervindt in het uitvoeren van taken, zet Werkpad zich in om uitval te voorkomen. In overleg met werkgever en werknemer stelt de arbeidsconsulent een plan van aanpak op gericht op werkhervatting. Dit traject kan variëren van aanpassingen op de werkplek of verandering in werkzaamheden. Een arbeidsdeskundig onderzoek door een specialistische arbeidsdeskundige kan uitsluitsel geven over re-integratie binnen eigen werk tot de mogelijkheden behoort. Werkpad ondersteunt in herplaatsingsmogelijkheden binnen en buiten het eigen bedrijf (tweede spoor).

Wanneer door veranderingen werkgever en werknemer afscheid van elkaar willen nemen, kan Werkpad ondersteunen door inzet van een realistisch outplacementtraject. In overleg met werkgever en werknemer komen we toe een individueel plan van aanpak gericht op mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Training 'Energiemanagen in je  werk'
Voor de doelgroep visueel beperkten bieden we de training Energiemanagen in je werk.  De training is gericht op voorkomen van uitval/vitaal  blijven werken en wordt buitengewoon goed gewaardeerd. Neem contact met ons op voor meer informatie over deze training.

Loopbaanadvies en scholingsdagen
Onze loopbaanadviseurs begeleiden mensen in het zetten van een volgende stap in hun carrière, maar ook in het zoeken naar realistische alternatieven met arbeidsmarktperspectief, wanneer het uitvoeren van de eigen functie niet meer mogelijk is/wordt. Werkpad verzorgt ook (geaccrediteerde) studie- en bijscholingsdagen voor arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen en arbo-professionals.

Contactgegevens
Algemeen nummer Gestel (voor contact met experts op autisme, auditieve beperking en TOS) 073 55 88 396
Algemeen nummer Ermelo (voor contact met experts op visuele beperking). 0341 498 498