Werkpad is een expertiseorganisatie op het gebied van arbeid en zintuiglijke en communicatieve beperking. Wij begeleiden mensen met een zintuiglijke en/of communicatieve beperking in hun zoektocht naar een leuke en uitdagende baan en geven hen ondersteuning op het werk. 

Lees meer ›

De sociale wetgeving is volop in beweging. Als werkgever heeft u nu te maken met baangarantieregelingen, de Quotumwet, de Wet werk en zekerheid en de Participatiewet. Werkpad kan u daarin ondersteuning bieden, die passend is bij uw organisatie. Ook ondersteunt Werkpad werkgevers bij het uitvoeren van de Wet Verbetering Poortwachter.

Lees meer › 


Werkpad helpt ook bij het behouden van een baan. Middels de serie 'van beroep' geven we u inzicht in de dagelijkse praktijk waar mensen met een beperking in hun arbeidssituatie tegen aan kunnen lopen. Een aantal ervaringsverhalen van onze cliënten.

Lees meer › 


Wie niet goed kan horen of zien, autisme of TOS heeft, wil net zoals iedereen, een leuke en uitdagende baan. Het is voor deze mensen moeilijker om werk te vinden en te behouden. Maar ook voor de werkgever vraagt het soms extra of andersoortige inspanningen. Werkpad biedt hierbij ondersteuning.