Back to All Events

1 juni Bijscholingsdag bedrijfsartsen

Geaccrediteerde bijscholing voor bedrijfsartsen

vindt plaats op: donderdag 1 juni 2017

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met de bedrijfsarts inspannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Op donderdag 1 juni organiseert Werkpad Bartiméus in Ermelo een bijscholing 'Visuele beperking in relatie tot arbeid’. Op deze wijze wil Werkpad Bartiméus een bijdrage leveren aan de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. Wilt u uw kennis vergroten? Meld u zich dan aan.

Deze geaccrediteerde scholingsdag staat in het teken van een visuele beperking én arbeid en de rol van de professional als ondersteuner van de visueel beperkte werknemer. Voor deze bijscholing is een speciaal programma ontwikkeld met de volgende thema's:

·         Beperkingen in het zien; Meer dan alleen visus en gezichtsveld. Door: de heer F. Hoeben, G. de Wit of F. Riemslag, klinisch fysici Bartiméus.

·         Ervaar de Praktijk. Door: De heer M. de Schipper, trajectbegeleider REA College Bartiméus en de heer J. Jongeling, beiden ervaringsdeskundigen

·         Sociale emotionele impact en vermoeidheid bij VIP’s. Door: mevrouw E. Luttik of D. Broeders, Psycholoog NIP / Arbeid en Organisatie Werkpad

·         Rondleiding Sociale Werkvoorziening Proson en opleidingscentrum REA College Bartiméus. Door: de heer R. van Beek, personeelsadviseur Proson en de heer M. de Schipper trajectbegeleider REA College Bartiméus.

·         Aanpassingen op de werkplek; presentatie over lees- en computerhulpmiddelen. Door: de heer W. van Reenen ICT-specialist Werkpad.

·         Loopbaanadviescentrum. Door: mevrouw P. Sprokholt, arbeidsdeskundige/arbeidsconsulent en de heer F. van der Helm, arbeidsconsulent Werkpad.

·         Specialistische re-integratie, casuïstiek. Door: mevrouw P. Sprokholt, arbeidsdeskundige/arbeidsconsulent en de heer F. van der Helm, arbeidsconsulent Werkpad

Kosten

Kosten en inschrijven Deelname bijscholing bedraagt € 395,- (incl. lunch en naslagwerk, excl. BTW). U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar  Madelein Top via sterkinwerk@bartimeus.nl. Ook kunt u via haar het volledige programma opvragen.

 

Later Event: April 20
Meedoen met een handicap