Werkpad is een expertiseorganisatie op het gebied van arbeid en zintuiglijke en communicatieve beperking. Wij begeleiden mensen met een zintuiglijke en/of communicatieve beperking in hun zoektocht naar een leuke en uitdagende baan en geven hen ondersteuning op het werk. 

Lees meer ›

De sociale wetgeving is volop in beweging. Als werkgever heeft u nu te maken met baangarantieregelingen, de Quotumwet, de Wet werk en zekerheid en de Participatiewet. Werkpad kan u daarin ondersteuning bieden, die passend is bij uw organisatie. Ook ondersteunt Werkpad werkgevers bij het uitvoeren van de Wet Verbetering Poortwachter.

Lees meer › 


Werkpad helpt ook bij het behouden van een baan. Middels de serie 'van beroep' geven we u inzicht in de dagelijkse praktijk waar mensen met een beperking in hun arbeidssituatie tegen aan kunnen lopen. Een aantal ervaringsverhalen van onze cliënten.

Lees meer ›